Thom Beeld

Project in Bangladesh - Speciaal onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking

PROJECTGEGEVENS

  • Initiatief: Stichting Niketan
  • Start project: 1 juli 2014
  • Bijdrage: circa € 55.000,-
  • Partner: Stichting Niketan
  • Geplande oplevering: december 2016
  •  

Uitbuiting, mishandeling, verwaarlozing, gebrek aan stimulatie en aandacht. Dat is de dagelijkse realiteit van duizenden kinderen met een verstandelijke beperking in Bangladesh.

Poly was zo'n meisje. Ze kreeg geen aandacht en werd verwaarloosd. Niemand begreep haar en uit frustratie ging ze slaan, bijten en schoppen. Niketan helpt kinderen zoals Poly en hun ouders. In de afgelopen 15 jaar zijn er dagverblijven gerealiseerd waar de kinderen gericht op hun ontwikkelingsniveau activiteiten aangeboden krijgen. Poly heeft geluk gehad. Zij gaat nu naar het dagcentrum waar zij samen met andere kinderen speelt, muziek maakt, knutselt en gymt.

Thom Ventoux 2014

De kinderen om wie het uiteindelijk gaat

Stichting Niketan biedt zorg voor mensen met een verstandelijke en/of motorische handicap op het platteland van Bangladesh. Ze bieden kinderen met een handicap een toekomst en volgen met zorg hun veranderende vraag wanneer zij ouder worden. Niketan werkt samen met een lokale non-gouvernementele organisatie ('Disabled Rehabilitation and Research Organisation') uit Dhaka. In het district Manikganj heeft Niketan met hen drie dagcentra, praktijkonderwijs, arbeidsprojecten, oudergroepen, zelfhulpgroepen, ambulante zorg en een zorgboerderij met woonvoorziening gerealiseerd.

In Bangladesh bestaat nog geen speciale school wat met methodisch onderbouwd lesmateriaal onderwijs biedt in diverse leergebieden. Met het starten van een speciale klas voor verstandelijk gehandicapten hoopt Niketan de volgende resultaten te boeken:

  • Kinderen krijgen op individueel niveau en aangepast aan hun behoeftes onderwijs aangeboden.
  • Leerkrachten en sociale werkers weten hoe ze de lesstof aan moeten bieden
  • De kinderen met een handicap krijgen een gelijkwaardiger plaats in de samenleving.
  • De kinderen kunnen praktijkgerichte handelingen in de thuissituatie toepassen (in de huishouding helpen, helpen bij koken, dieren verzorgen, groentetuinen bijhouden, etc.).

De Thom Ventoux actie heeft uiteindelijk 40.000 euro opgeleverd. Niketan heeft dit bedrag besteed aan het ontwikkelen van lesmateriaal en het opzetten van klassen voor kinderen met een beperking van 6 tot 13 jaar in Bangladesh.

Korte update (maart 2016)

Op uitnodiging van de stichting Niketan hebben Linda Halsema en Inge Obdeijn in Bangladesh projecten bezocht die door The Thom Foundation zijn of worden gesteund. Sinds 2009 steunt The Thom Foundation immers projecten van stichting Niketan.

Zoals bij de meesten bekend was de opbrengst van de Thom Ventoux 2014 actie gekoppeld aan een onderwijsproject van deze stichting en hun partnerorganisatie DRRA. De wens van de stichting was lesmateriaal te ontwikkelen voor kinderen met een beperking en vertaald in het Bengaals. Tijdens het bezoek hebben Linda en Inge met eigen ogen gezien dat het geld (40.000 euro) meer dan goed terecht is gekomen. Geld waarvoor we met elkaar de Kale Berg hebben getrotseerd als klimmer, fietser, wandelaar of als onmisbare vrijwilliger.

Niketan ondersteunt met DRRA ruim 500 kinderen met een beperking. Zij geven trainingen aan leerkrachten, moeders en vrijwilligers hoe met kinderen met een beperking om te gaan en leren hen wat deze kinderen nodig hebben zich binnen hun mogelijkheden goed te kunnen ontwikkelen. Het lesmateriaal dat zij de afgelopen twee jaar hebben ontwikkeld sluit hier goed bij aan. Kinderen krijgen les uit boeken met pictogrammen op verschillende niveaus, voorschoolse opvang, primair onderwijs en ook voor jongeren. De boeken bestaan uit een themaboek voor de kinderen en jongeren, een handleiding voor de leerkracht en allerlei tips voor ouders.

Leerkrachten zijn opgeleid te werken met het nieuwe lesmateriaal maar ook hoe de vorderingen van de kinderen te registreren en te volgen in een leerlingvolgsysteem. Ook moeders worden bij het lesprogramma betrokken dat hun kind volgt. Verder is er voor de kinderen een sociale vaardigheidstraining ontwikkeld ('My Way to Work').

Tijdens het werkbezoek in Bangladesh hebben Linda en Inge zo’n training meegemaakt. Tien jongens leerden door een rollenspel vaardigheden hoe om te gaan met boosheid of verdriet. Vervolgens gingen de jongeren met elkaar oefenen, bijvoorbeeld hoe een onbekende aan te spreken of hoe iets aan die ander te vragen. Allemaal belangrijke basisvaardigheden die het voor deze kinderen mogelijk maakt zich in de maatschappij staande te houden en ze weerbaarder te maken. Ook zijn er lesboeken voor jongeren ontwikkeld, bijvoorbeeld over houtbewerken, kippen, koeien en geiten verzorgen en rijst verbouwen.

In Bangladesh worden veel kinderen en jongeren met een beperking genegeerd, uitgestoten of opgesloten. Ze hebben bijna geen kansen. In de visie van The Thom Foundation heeft elk kind recht op een menswaardig bestaan. Zorg, educatie en training zijn daarbij onontbeerlijk. Zo worden kinderen zelfstandiger, hun gevoel van 'er te mogen zijn' wordt vergroot en ze kunnen een beroep leren waarmee ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het was geweldig te zien dat we met de Thom Ventoux 2014 het verschil hebben kunnen maken voor kinderen met een beperking in Bangladesh. Elk kind heeft recht op onderwijs!

Ook in 2016 heeft The Thom Foundation aan stichting Niketan steun gegeven de onderwijskwaliteit te vergroten, het lesaanbod te verbreden en leerkrachten van lokale scholen te begeleiden en te trainen zodat kinderen met een beperking zo veel mogelijk door te laten stromen naar het reguliere onderwijs.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met The Thom Foundation.