top of page

 

PROJECT IN ARMENIË - 

REALISATIE SNOEZELRUIMTE 

 

Oplevering: medio 2021

Start project: december 2020

Bijdrage: € 2.000 euro (van totaal 16.000 euro)

PartnerStichting Asmik

Initiatief: Stichting Asmik

Stichting Asmik biedt financiële ondersteuning aan instellingen en projecten in Armenië, die werkzaam of actief zijn op het gebied van liefdadigheid en/of die het algemeen maatschappelijke nut dienen.

Het tehuis Nor Kharberd ligt ten Zuidwesten van de hoofdstad Yerevan in Armenië. In dit tehuis wonen 230 kinderen met ernstige mentale en fysieke handicaps in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Daarnaast woont hier ook een klein groepje jongvolwassenen, ‘18-plus’, omdat voor hen geen passende externe plek gevonden kon worden. 
In het tehuis zijn artsen, orthopedagogen, psychologen en een logopediste werkzaam. Het overgrote deel van het verzorgend personeel heeft geen opleiding gehad. Zij verzorgen, wassen, kleden, passen op de kinderen en helpen met het geven van eten. 

Het merendeel van deze kinderen heeft gedragsproblemen, voornamelijk agressie, maar ook afwijkend gedrag ten gevolge van problemen met de verwerking van zintuigelijke prikkels. De krappe huisvesting draagt in negatieve zin bij aan deze problematiek.
Om deze redenen zou het tehuis graag een snoezelruimte realiseren. Stichting Asmik wil hen hierbij helpen.

Picture 1.jpg

Snoezelen of zintuigactivering is een kalmerende activiteit die veel in de gehandicaptenzorg wordt gebruikt bij kinderen met een (ernstige) verstandelijke beperking. Snoezelen prikkelt de belangrijkste zintuigen: het gehoor, het zicht, de reuk, de tast en de smaak. Door deze zintuigen selectief te prikkelen, kunnen mensen hun emoties en gevoelens uiten. Het moet uiteindelijk leiden tot 
agressievermindering, een betere balans en minder gedragsproblemen.

Nor Kharberd heeft in het 4 kilometer verderop gelegen dorpje Masis ook een dagverblijf voor kinderen met een beperking. Overdag zijn de daar 32 kinderen die ’s avonds naar huis, naar hun ouders gaan. Het is de bedoeling dat deze kinderen te zijner tijd met een busje naar Nor Kharberd worden gereden, zodat ook zij op een voor hen gereserveerde dag(-deel) ook gebruik kunnen maken van de snoezelruimte. 

Voorbeeld van een snoezelruimte. 

Invloed Corona
Het was de bedoeling dat de hoofdbegeleidster van de instelling Nor Kharbet in het voorjaar 2020 naar Nederland zou komen om een aantal instellingen te bezoeken die gebruik maken van een snoezelruimte. Daarnaast zouden enkele bestuursleden van St.Asmik in de loop van 2020 naar Armenie gaan en samen met lokale bouwvakkers starten met de bouw van de snoezelruimte. Helaas konden beide geplande activiteiten vanwege Corona niet doorgaan. Er is al die tijd wel contact geweest met de Armeense contactpersonen over de voortgang van het project. 

Inmiddels is de eerste aanbetaling gedaan aan een Nederlands bedrijf dat de benodigde materialen levert. Dit zijn deels ‘standaard’ materialen, deels handmatig geproduceerde. Verwachting is dat deze over 2-3 maanden gereed zijn, waarna ze met een vrachtauto verzonden worden naar Armenië, een spannende rit, zeker gezien de recente oorlog met Azerbeidzjan.

The Thom Foundation heeft 2.000 euro bijgedragen voor de realisatie van dit project.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

bottom of page