top of page

PROJECT IN BANGLADESH - 
WERKGELEGENHEIDSPROJECT

Initiatief: Stichting Niketan 

Start project: 2024 - 2025

Bijdrage: € 7.300

Stichting Niketan is een stichting met wie The Thom Foundation door de jaren heen een duurzame relatie

heeft opgebouwd. De aanvragen van Niketan zijn concreet en helder. Mede hierdoor heeft onze

samenwerking al mooie resultaten opgeleverd.

 

Dit keer heeft The Thom Foundation zijn steun toegezegd aan een werkgelegenheidsproject. Het project is erop

gericht om 10 jongeren met een beperking op weg te helpen met het starten van een eigen bedrijfje.

Jongeren met een beperking kunnen een inkomen verdienen wat kan bijdragen aan het welzijn van het hele

gezin. Iets wat in een arm land als Bangladesh van groot belang is.

 

De jongeren ontvangen een training om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen en leren om te gaan met geld.

Verder ontvangen de 10 jongeren een startkapitaal van 40.000 TK (400 euro) geven. Met dit bedrag kunnen ze

een mobiel winkeltje of, met hulp van de lokale overheid, een kruidenierswinkel starten. De jongeren betalen in de eerste twee jaar 12.000 tk (120 euro) terug. Met deze bijdrage kunnen we in de toekomst

andere jongeren met een handicap een startkapitaal geven voor het verwezenlijken van hun dromen. 

 

De jongeren worden de komende 2 jaar, bij het uitvoeren van het project  begeleid door DRRA, 

de Bengaalse partner van Niketan.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

IMG_4007.jpg
IMG_4005 (1).jpg

PROJECT IN BANGLADESH - 
VROEGHULP

Initiatief: Stichting Niketan 

Start project: Medio 2022

Bijdrage: € 7.500

Niketan is een stichting waar The Thom Foundation al langer mee samen werkt. Door de jaren heen heeft The Thom Foundation diverse projecten van deze stichting financieel ondersteund. Wij doen dit graag omdat wij zien dat Niketan het verschil maakt in Bangladesh. Niet voor niets hebben zij de Impact Award 2021 gewonnen.

Deze keer steunen wij Niketan in een project wat gericht is op vroeghulp aan kinderen met een beperking.

Door vroegtijdig met ouders van een kind met een beperking in contact te treden kan Niketan er voor gaan zorgen dat deze kinderen, en hun ouders, niet in een isolement geraken.

Deze ondersteuning kan bestaan uit fysiotherapie, voedingsadviezen, het bieden van opvang en het bieden van werk. In dit laatste geval werkt Niketan nauw samen met 2Mothers.

Met dit project hoopt Niketan 85 kinderen daadwerkelijk te ondersteunen, en in het verlengde ook hun families.

Voor meer info over dit project zie bijgevoegd verslag.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

PROJECT IN BANGLADESH - 
NAAIMACHINES EN NAAIGEREI MOEDERS 

Initiatief: Stichting 2Mothers

Start project: September 2021

Bijdrage: € 950

In september heeft The Thom Foundation 2Mothers ondersteunt met een gift van 950 euro voor het aanschaffen van 8 naaimachines en 15 naaigerei pakketten ( schaar, stof, garen e.d.) voor een aantal van moeders in Bangladesh.

 

Stichting 2Mothers is opgericht met als missie om kwetsbare moeders wereldwijd aan het werk te helpen. Deze kwetsbare moeders in Bangladesh zijn moeders van kinderen met een beperking.  2Mothers biedt de moeders een opleiding en werk. De moeders ontvangen voor hun werkzaamheden een eerlijk loon waardoor de leefomstandigheden van hen en hun gezinnen sterk wordt verbeterd. 2Mothers zorgt vervolgens voor de verkoop van de producten. De winst van 2Mothers vloeit terug naar The Thom Foundation, 

 

Net als in NL heeft Covid 19 een enorm effect op het dagelijks leven in Bangladesh. Voor de moeders van 2Mothers is dit een hele moeilijke tijd waarin het noodzakelijk is om aan het werk te blijven zodat het gezin een inkomen heeft en dus eten. Om te zorgen dat de moeders veilig aan het werk kunnen blijven heeft The Thom Foundation 2Mothers gesteund met aanschaffen van naaimachines en naaigerei voor de moeders thuis. Zo generen de moeders inkomen om hun gezin te onderhouden en kunnen ze producten maken voor hun eigen community. 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

IMG20211228112936.jpg
IMG20211228112954.jpg

Moeders ontvangen naaimachines en naaigerei. 

 

PROJECT IN BANGLADESH -

SHARE THE FUTURE 

 

InitiatiefNiketan

PartnerNiketan

Start project: 2020

Oplevering project: medio 2021

Bijdrage: € 7.500,- 

Niketan is een organisatie waar The Thom Foundation een speciale band mee heeft. We ondersteunen Niketan al vele jaren vanwege de mooie projecten die ze uitvoeren, maar ook vanwege hun goede en betrouwbare verslaglegging en projectbegeleiding ter plaatse. Daarnaast is er een samenwerking tussen Niketan en 2Mothers. 2Mothers is een stichting van Linda Halsema en Inge Obdeijn, beide adviseurs van The Thom Foundation. 2Mothers steunt moeders van kinderen met een beperking in Bangladesh, door de door hun gemaakte producten te verkopen.  Een deel van de opbrengst gaat naar The Thom Foundation.
Project ‘Share the future’ heeft als doel 524 kinderen met een meervoudige handicap te helpen. Het gaat daarbij om het ontwikkelen en verbeteren van de gezondheid en hun scholingsmogelijkheden. Het gaat hier om kinderen en jongeren met neurologische ziektes: hersenafwijkingen, autisme en/of een ontwikkelingsachterstand.

 

 Het totale project van Niketan richt zich op de volgende zaken: 

  • Vroegtijdige interventie: onderzoek, gebarentaal

  • Hulp: sociale activiteiten, gezondheidsonderzoek, therapie

  • Voedsel: het verstrekken van schoolmaaltijden, ed

  • Onderwijs

  • Maatschappij: integratie en acceptatie kinderen, betrekken stakeholders, enz.


Met de donatie van TTF kunnen acht veranda schooltjes (CRCD) in Daulatpur worden gerund en wordt het salaris betaald van therapeuten en begeleiders. Zij trainen en begeleiden op hun beurt de ouders van de kinderen en vrijwilligers. 
De veranda schooltjes zijn eenmaal in de week open en bieden aan gemiddeld 80 kinderen zorg en onderwijs. Bedoeling is om twee veranda schooltjes na scholing van de vrijwilligers te zijner tijd over te dragen aan de community. 

 

Invloed Corona

Vanwege de Corona crisis hebben de veranda schooltjes van eind maart tot begin juni hun deuren moeten sluiten. In deze maanden heeft het personeel telefonisch les, therapie en begeleiding gegeven aan kinderen en hun ouders en er is noodhulp geboden in de vorm van voedselpakketten. Om de projecten ook in deze moeilijke tijd goed te monitoren zijn er speciale monitoring tools ontwikkeld. Hierbij werd niet alleen naar de verhalen van ouders en begeleiders geluisterd, maar ook naar die van de kinderen. Dit werd onder andere gedaan door hen te vragen tekeningen over hun leven in lockdown te maken. 

De activiteiten zijn in de derde week van juni hervat. De kinderen kwamen op school, maar waren opgesplitst in kleinere groepjes van 3 tot 4 kinderen.
Tot overmaat van ramp kreeg dit gedeelte van het land in juli te maken met ernstige overstromingen, waardoor veel mensen hun huis tijdelijk moesten verlaten. Het resterende gedeelte van 2020 zijn de activiteiten op dezelfde manier voortgezet als vlak voor de overstromingen.
Onderwijs, trainingen en begeleiding hebben doorgang gevonden, maar wel in aangepaste c.q. afgeschaalde vorm. 

The Thom Foundation heeft Niketan ‘groen licht’ gegeven om waar nodig de begroting aan te passen en zo nodig een deel van onze steun te gebruiken voor de ‘Corona aanpak’.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

 

PROJECT IN BANGLADESH 

WE CAN MAKE CHANGE! 

 

InitiatiefNiketan

Start project: maart 2019

Bijdrage: € 5.000,- 

PartnerNiketan

Oplevering project: maart 2020

Projectprofiel Project Niketan

Vanaf 2009 heeft The Thom Foundation al projecten van Stichting Niketan in Bangladesh financieel gesteund (zie eerdere projecten). Samen hebben we meer dan 500 kinderen met een beperking kunnen helpen.

 

In dit project heeft The Thom Foundation, naast diverse andere stichtingen, het project We Can Be Heroes ondersteunt.

Sinds 2017 steunt The Thom Foundation een project van Niketan in het Manikganj-district dat gericht is op praktische thuishulp, mantelzorg aan kinderen met een handicap, maar waar ook les gegeven wordt zogenaamde 'verandaschooltjes'. Dit zijn schooltjes bij mensen thuis, veelal letterlijk op de veranda bij het huis of buiten op het erf.

 

Inmiddels zijn er 13 verandaschooltjes en waar 160 kinderen deelnemen aan voorschoolse activiteiten en fysiotherapie en huiswerkbegeleiding krijgen. Daarnaast wordt er vanuit het project aan vele andere kinderen en ouders begeleiding gegeven. Dit gebeurt door ouders praktische ondersteuning te bieden in de thuissituatie, maar ook door ze te helpen bij het aanvragen van een invaliditeitsuitkering of een beurs.

Bangladesh-Verandaschool.jpeg

De contacten van Niketan met de lokale overheid zijn zo goed dat Niketan betrokken wordt bij hun jaarlijkse budgetbesprekingen. Met behulp van het overheidsgeld en de middelen van Niketan worden onder andere leerkrachten van de basisschool getraind en leerlingen begeleid. Dit heeft er toe geleid dat ruim 70 kinderen met een beperking succesvol zijn ingestroomd in de basisschool.

 

Ook worden met behulp van 90 buddy's (vrijwilligers) een dag in de week gezinnen met een gehandicapt kind bezocht. Zij helpen met huiswerk, ontlasten het gezin door wat zorg over te nemen of ze maken gewoon een lekker uitje met het gehandicapte kind. 

 

Jongeren hebben een training gekregen in sociale vaardigheden, werkhouding, seksuele voorlichting en omgaan met geld, waardoor hun kans op de arbeidsmarkt toeneemt.

Kinderen krijgen les op een verandaschool

In de komende jaren zullen lokale apothekers en medewerkers van gezondheidscentra worden getraind, wordt een campagne tegen het seksuele geweld van meisjes met een beperking gestart en moeders opgeleid tot community werkers zodat zij in de toekomst zelfstandig een veranda school kunnen runnen. Om deze plannen te realiseren heeft The Thom Foundation besloten een bedrag van 5.000 euro te doneren aan Niketan.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

PROJECT IN BANGLADESH - 

WE CAN BE HEROES!

Initiatief: Niketan i.s.m. DDRA

Start project: maart 2018

PartnerNiketan

Oplevering project: december 2018

Bijdrage: € 5.000,- 

De stichting Niketan is al lang actief in Bangladesh en richt zich op het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen met een beperking. Aangezien dit ook een doelstelling van The Thom Foundation is, is het niet vreemd dat wij al langer Niketan financieel ondersteunen.

In dit project heeft The Thom Foundation, naast diverse andere stichtingen, het project We Can Be Heroes ondersteunt.

Dit project richt zich op het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen met een beperking en hun familie. Mede door een bijdrage van The Thom Foundation wordt de stichting Niketan, in samenwerking met hun partner in Bangladesh DRRA, in staat gesteld om in 2018 onder andere de volgende activiteiten te ondernemen ongeveer 130 kinderen met een beperking begeleiden en ondersteunen, ouders ondersteunen en voorlichten, voorlichting geven en de betrokkenheid vergroten van de leefomgeving van deze kinderen en de rol van de overheid vergroten bij het welzijn van deze kinderen.

Het project 'We Can Be Heroes' loopt al enkele jaren en heeft en levert een grote bijdrage aan het uit zijn isolement halen van het gehandicapte kind en zijn familie. In juli 2018 ontvingen wij de eerste voortgangs rapportage waaruit duidelijk werd dat het project ook in 2018 zijn doelstellingen gaat halen.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

PROJECT IN BANGLADESH - 

SPECIAAL ONDERWIJS VOOR KINDEREN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 

Initiatief: Stichting Niketan 

Start project: 1 juli 2014

Partner: Stichting Niketan

Oplevering project: december 2016

Bijdrage: Circa € 55.000,- 

Uitbuiting, mishandeling, verwaarlozing, gebrek aan stimulatie en aandacht. Dat is de dagelijkse realiteit van duizenden kinderen met een verstandelijke beperking in Bangladesh.

Poly was zo'n meisje. Ze kreeg geen aandacht en werd verwaarloosd. Niemand begreep haar en uit frustratie ging ze slaan, bijten en schoppen. Niketan helpt kinderen zoals Poly en hun ouders. In de afgelopen 15 jaar zijn er dagverblijven gerealiseerd waar de kinderen gericht op hun ontwikkelingsniveau activiteiten aangeboden krijgen. Poly heeft geluk gehad. Zij gaat nu naar het dagcentrum waar zij samen met andere kinderen speelt, muziek maakt, knutselt en gymt.

Stichting Niketan biedt zorg voor mensen met een verstandelijke en/of motorische handicap op het platteland van Bangladesh. Ze bieden kinderen met een handicap een toekomst en volgen met zorg hun veranderende vraag wanneer zij ouder worden. Niketan werkt samen met een lokale non-gouvernementele organisatie ('Disabled Rehabilitation and Research Organisation') uit Dhaka. In het district Manikganj heeft Niketan met hen drie dagcentra, praktijkonderwijs, arbeidsprojecten, oudergroepen, zelfhulpgroepen, ambulante zorg en een zorgboerderij met woonvoorziening gerealiseerd.

In Bangladesh bestaat nog geen speciale school wat met methodisch onderbouwd lesmateriaal onderwijs biedt in diverse leergebieden. Met het starten van een speciale klas voor verstandelijk gehandicapten hoopt Niketan de volgende resultaten te boeken:

  • Kinderen krijgen op individueel niveau en aangepast aan hun behoeftes onderwijs aangeboden.

  • Leerkrachten en sociale werkers weten hoe ze de lesstof aan moeten bieden

  • De kinderen met een handicap krijgen een gelijkwaardiger plaats in de samenleving.

  • De kinderen kunnen praktijkgerichte handelingen in de thuissituatie toepassen (in de huishouding helpen, helpen bij koken, dieren verzorgen, groentetuinen bijhouden, etc.).

TVx_projectfoto.jpg

De kinderen om wie het uiteindelijk gaat

De Thom Ventoux actie heeft uiteindelijk 40.000 euro opgeleverd.

Niketan heeft dit bedrag besteed aan het ontwikkelen van

lesmateriaal en het opzetten van klassen voor kinderen met een beperking van 6 tot 13 jaar in Bangladesh.

KORTE UPDATE - MAART 2016

Op uitnodiging van de stichting Niketan hebben Linda Halsema en Inge Obdeijn in Bangladesh projecten bezocht die door The Thom Foundation zijn of worden gesteund. Sinds 2009 steunt The Thom Foundation immers projecten van stichting Niketan.

Zoals bij de meesten bekend was de opbrengst van de Thom Ventoux 2014 actie gekoppeld aan een onderwijsproject van deze stichting en hun partnerorganisatie DRRA. De wens van de stichting was lesmateriaal te ontwikkelen voor kinderen met een beperking en vertaald in het Bengaals. Tijdens het bezoek hebben Linda en Inge met eigen ogen gezien dat het geld (40.000 euro) meer dan goed terecht is gekomen. Geld waarvoor we met elkaar de Kale Berg hebben getrotseerd als klimmer, fietser, wandelaar of als onmisbare vrijwilliger.

Niketan ondersteunt met DRRA ruim 500 kinderen met een beperking. Zij geven trainingen aan leerkrachten, moeders en vrijwilligers hoe met kinderen met een beperking om te gaan en leren hen wat deze kinderen nodig hebben zich binnen hun mogelijkheden goed te kunnen ontwikkelen. Het lesmateriaal dat zij de afgelopen twee jaar hebben ontwikkeld sluit hier goed bij aan. Kinderen krijgen les uit boeken met pictogrammen op verschillende niveaus, voorschoolse opvang, primair onderwijs en ook voor jongeren. De boeken bestaan uit een themaboek voor de kinderen en jongeren, een handleiding voor de leerkracht en allerlei tips voor ouders.

Leerkrachten zijn opgeleid te werken met het nieuwe lesmateriaal maar ook hoe de vorderingen van de kinderen te registreren en te volgen in een leerlingvolgsysteem. Ook moeders worden bij het lesprogramma betrokken dat hun kind volgt. Verder is er voor de kinderen een sociale vaardigheidstraining ontwikkeld ('My Way to Work').

Tijdens het werkbezoek in Bangladesh hebben Linda en Inge zo'n training meegemaakt. Tien jongens leerden door een rollenspel vaardigheden hoe om te gaan met boosheid of verdriet. Vervolgens gingen de jongeren met elkaar oefenen, bijvoorbeeld hoe een onbekende aan te spreken of hoe iets aan die ander te vragen. Allemaal belangrijke basisvaardigheden die het voor deze kinderen mogelijk maakt zich in de maatschappij staande te houden en ze weerbaarder te maken. Ook zijn er lesboeken voor jongeren ontwikkeld, bijvoorbeeld over houtbewerken, kippen, koeien en geiten verzorgen en rijst verbouwen.

In Bangladesh worden veel kinderen en jongeren met een beperking genegeerd, uitgestoten of opgesloten. Ze hebben bijna geen kansen. In de visie van The Thom Foundation heeft elk kind recht op een menswaardig bestaan. Zorg, educatie en training zijn daarbij onontbeerlijk. Zo worden kinderen zelfstandiger, hun gevoel van 'er te mogen zijn' wordt vergroot en ze kunnen een beroep leren waarmee ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het was geweldig te zien dat we met de Thom Ventoux 2014 het verschil hebben kunnen maken voor kinderen met een beperking in Bangladesh. Elk kind heeft recht op onderwijs!

Ook in 2016 heeft The Thom Foundation aan stichting Niketan steun gegeven de onderwijskwaliteit te vergroten, het lesaanbod te verbreden en leerkrachten van lokale scholen te begeleiden en te trainen zodat kinderen met een beperking zo veel mogelijk door te laten stromen naar het reguliere onderwijs.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met The Thom Foundation.

PROJECT IN BANGLADESH - 

DAGCENTRUM PEUTERS IN MANIKGANJ 

Initiatief: Stichting Niketan 

Start project: februari 2012

Partner: Disabled Rehabilitation Research Association

Bijdrage: € 22.800

Voor het komend jaar heeft het bestuur van The Thom Foundation besloten om wederom stichting Niketan te steunen. Ditmaal bij het realiseren van een dagcentrum voor hele jonge kinderen met een beperking. In 2013 heeft The Thom Foundation besloten dit project opnieuw voor een jaar te ondersteunen.

In Bangladesh zijn geen consultatiebureaus en peutergroepen waar mogelijke problemen bij jonge kinderen geïndiceerd kunnen worden. Daarnaast is juiste hulp vinden in Bangladesh erg moeilijk.

Er zijn momenteel zo'n 54 kinderen met een beperking tussen de twee en vier jaar oud die in aanmerking zouden komen voor de peutergroep. Voor deze kinderen wordt een behandelingsplan opgesteld. Daaruit zal blijken welke kinderen in aanmerking komen voor behandeling in het dagcentrum of welke in de thuissituatie. Aan de hand van het plan krijgen de kinderen verschillende therapieën en zal er aandacht zijn voor de spraak en taal ontwikkeling. Ook krijgen de kinderen van twee-vier jaar voorschoolse vaardigheden aangeboden.

The Thom Foundation is blij dat ze het komend jaar het dagcentrum Kalama Shishu Niketan financieel kan ondersteunen.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

bottom of page