top of page

 
PROJECT IN ETHIOPIË - 
LESPROGRAMMA KINDEREN
 

Initiatief: StartUp4kids Foundation (Ethiopië)

Start project: juni 2017

Partner: Dires for Development

Oplevering: juni 2017

Bijdrage: € 11.700

TTF 2.jpg

UPDATE Oktober 2018

Recent hebben wij een voortgangsrapportage ontvangen en gesproken met Katja Visser van Startup4kids. Het blijkt dat door het project veel dove kinderen zijn bereikt en les hebben gekregen in het Aflatoun. Ook de trainers zijn verder opgeleid om de kinderen op een juiste wijze te begeleiden in de verschillende lessen. Tijdens deze lessen werkten de kinderen onder begeleiding de Aflatoun-trainer aan praktische opdrachten die vallen onder vijf verschillende modules en kernthema's: Zelfontdekking Wie ben ik?, Rechten en plichten, Sparen en omgaan met geld, Plannen en budgetteren en Sociaal en financieel ondernemerschap.

 

Kinderen met een beperking in Ethiopië behoren tot de kwetsbaarste en kansarmste groepen in de samenleving. Zij worden vaak gediscrimineerd en uitgesloten van deelname aan onderwijs en werk. De overheid heeft geen oog voor deze groep, de kinderen zijn totaal afhankelijk van hun familie en hun omgeving. Door het niet meetellen in de samenleving is het zelfvertrouwen van deze groep kinderen zeer laag en hebben zij vaak een onderwijsachterstand. Bovendien kunnen zij niet deelnemen aan economische activiteiten en heeft ze geen inkomen.

 

Samen met haar partner Dires for Development wil StartUp4kids Foundation in het schooljaar 2017/2018 in Addis Abeba 1500 kinderen met een beperking bereiken. Dit zijn voornamelijk dove kinderen, maar ook kinderen met een geestelijke en lichamelijke beperking en blinde kinderen.

StartUp4kids doet dit door het bewezen en professionele lesprogramma van Aflatoun aan te bieden aan kinderen binnen het basisonderwijs.

 

Tijdens het programma ontdekken de kinderen wie ze zijn en welke talenten ze hebben. Door het opzetten van miniondernemingen ervaren ze welke mogelijkheden ze hebben en wat ze kunnen bereiken. Hiermee verhoogt het zelfvertrouwen en omdat het programma op basis van ervaringsleer is, zullen ze de nieuw opgedane vaardigheden hun hele leven kunnen benutten en vergroten zij de kansen op (financiële) onafhankelijkheid.

 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

 

PROJECT IN ETHIOPIË - 

ONDERWIJSPROJECT

 

Initiatief: Stichting Joni

Start project: september 2016

Partner: SMILE

Geplande uitvoering: december 2017

Bijdrage: € 32.750

The Thom Foundation heeft besloten om het onderwijs project van stichting Joni en hun partnerorganisatie Smile in Ethiopie financieel te gaan ondersteunen met de opbrengst van de Thom Ventoux 2016.

Goede educatie en opvang voor kinderen met een verstandelijke beperking is er nauwelijks in Ethiopie.

Schaamte en gebrek aan informatie zorgen ervoor dat ouders hun gehandicapte kind thuis opsluiten of achter laten bij een kerk. Ook de overheid is weinig betrokken bij de opvang en opleiding van deze doelgroep. Scholen hebben geen middelen om deze kinderen op te vangen en leerkrachten hebben weinig tot geen kennis over de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen met een beperking.

Het onderwijsproject bestaat uit een trainingsprogramma voor 30 leerkrachten en het ontwikkelen van lesmateriaal voor de doelgroep met instructies in het Ambaars. Daarnaast omvat het project een bewustwordings campagne o.a. door het organiseren van informatiebijeenkomsten voor ouders, familie en overheid en open dagen op betrokken scholen.

Dit project heeft als doel het belang van onderwijs voor, opvang en mogelijkheden van kinderen met een verstandelijke beperking in Ethiopie zichtbaar te maken en zo onderwijs voor deze kinderen te realiseren, waardoor zij een volwaardige rol in de samenleving kunnen vervullen.

Stichting Joni is een professionele organisatie, die internationaal samenwerkt met diverse organisaties.

Er zijn meerdere programma's in uitvoering en er zijn een groot aantal vrijwilligers op verschillende

vlakken actief. SMILE is de organisatie Social Movement on Inclusive Life Ethiopia. SMILE en Joni

werken intensief samen om kinderen met een beperking zichtbaar te maken in de Ethiopische

samenleving.

 

Stichting Joni heeft de afgelopen twee jaar op de Libne Dingel School in Addis Abbeba gewerkt met

een klas van 50 kinderen met een verstandelijke beperking. Er zijn vele verbeteringen zichtbaar,

kinderen ontwikkelen zich binnen hun eigen mogelijkheden en leerkrachten zijn getraind om te gaan

met deze kinderen en ook de ouders worden actief betrokken bij dit proces. Na evaluaties met de

betrokken leerkrachten, ouders en experts van de Addis Ababa University afdeling Special Need

Education and Disability Federation is er toegewerkt naar het bovengenoemde projectplan.

 

Thom Ventoux 2016

De Thom Ventoux 2016 heeft ruim 32.750 euro opgebracht en met deze geweldige opbrengst kan Stichting Joni samen met hun partnerorganisatie Smile dit mooie onderwijsproject realiseren. Een uniek project en dat met als doel kinderen met een beperking in Ethiopie een volwaardiger rol in de samenleving te geven. De voorbereidingen zijn nu in volle gang en we zullen u via de nieuwsbrieven op de hoogte houden van de voortgang van dit onderwijsproject.

 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

ethiopie-projprof.jpeg

De kinderen om wie het uiteindelijk gaat

 

PROJECT IN ETHIOPIË - 

 FELEGE ABAY- EN SHIMBIT SCHOOL

 

Initiatief: Stichting Het Centrum Internationaal

Start project: september 2016

Bijdrage: € 3.200

Geplande uitvoering: december 2016

De toegankelijkheid van het onderwijs voor intellectueel beperkte kinderen in Ethiopië is nog steeds een groot probleem. Een groot aantal van deze kinderen zit verborgen thuis, omdat de ouders zich schamen.

 

Het Centrum Internationaal werkt sinds 2007 aan de acceptatie van deze kinderen; zij hebben op de basisscholen Felege Abay en de Shimit in Bahir Dar (Ethiopië) lokalen gebouwd. Door onderwijs te bieden (op haalbare afstand van huis) worden de ontwikkelingsmogelijkheden en de leefomstandigheden van deze kinderen verbeterd.

Tweescholen-eth-opbouwwerkers-in-overleg

Opbouwwerkers in overleg

De stichting is momenteel vooral bezig met kwaliteitsverbetering van het onderwijs op beide scholen. Naast leerkrachten worden met diverse cursussen en voorlichtingen ook de ouders, het ondersteunend personeel van de school, opbouwwerkers, het bestuur van de scholen en het wijkbestuur bereikt. Daarnaast volgen leden van het gemeentelijke onderwijsbureau een cursus, want het onderwijs aan kinderen met een intellectuele beperking is ook voor hen nieuw. De cursussen worden gegeven door lectoren van de universiteit van Bahir Dar.

 

Het Centrum Internationaal doet dit samen met The Education Office, de Felege Abayschool, de Shimbitschool, de oudercommissies, de wijkraden en NGO Cheshire.

Voor de gevraagde (en gehonoreerde) 5.000 euro kunnen leerkrachten, ouders, wijkwerkers en medewerkers van het onderwijsbureau van de gemeente cursussen en trainingen volgen. Met name de docenten zullen in kleine groepjes intensief worden getraind (gedurende 18 dagen).

Voor ouders, wijkwerkers en anderen zijn de cursussen en trainingen ook belangrijk, omdat ze moeten leren inzicht te krijgen in de mogelijkheden en het leren omgaan met die mogelijkheden van de intellectueel beperkte kinderen.

 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

Tweescholen-eth-ouders-krijgen-voorlicht

Ouders krijgen voorlichting

 

PROJECT IN ETHIOPIË - 

ONDERSTEUNING OUDERTRAINING MET KINDEREN MET EEN BEPERKING

 

Initiatief: Stichting Joni

Start project: 2015

Partner: SMILE

Oplevering: december 2016

Bijdrage: € 5.000

Ouders van gehandicapte kinderen in Ethiopië staan voor grote uitdagingen in het leven. Je kind wordt niet toegelaten in het onderwijs, mishandeld op straat en als gezin word je gediscrimineerd en buitengesloten door je eigen buren in de samenleving. Het hebben van een gehandicapt kind wordt gezien als 'straf van God' en alsof deze situatie al niet pijnlijk genoeg is, komen veel gezinnen uit extreem arme situaties en is dit direct de tweede grote uitdaging in hun leven. Medische zorg is vaak niet voor handen voor moeders of kinderen. Preventief handelen tijdens zwangerschappen om de gezondheid te bewaken van moeder en kind is hierdoor extreem laag en de 'vicieuze cirkel' wordt zo in stand gehouden.

 

Het project dat The Thom Foundation ondersteunt heet "Buna Tetu" (letterlijk: Drink Koffie!) en heeft tot doel het opstarten van oudergroepen waar maandelijks in een informele setting, onder het genot van een Ethiopisch kopje koffie tijdens een koffieceremonie belangrijke zaken kunnen worden besproken. Vaders en moeders kunnen het verdriet en de onmacht met elkaar delen in een huiselijke sfeer, waarin gelijkwaardigheid centraal staat. Maar wat de boventoon gaat voeren zijn de oplossingen die met elkaar worden bedacht, met altijd hun kinderen centraal. Belangrijke issues zoals de acceptatie, weerbaarheid, opvoedkunde, maar ook seksuele zaken worden in de Buna Tetu-groepen besproken. Samen wordt er een plan van aanpak gemaakt om de problemen zo goed mogelijk aan te pakken.

 

Aan de ouders worden vervolgens trainingen aangeboden die worden ondersteund door de lokale partner van de stichting Joni, SMILE. Met deze training verwacht men 150 ouders te bereiken van kinderen met verschillende beperkingen. In de trainingen wordt aandacht besteed aan kennisvergroting, gedrag en omgaan met de beperking m.b.t. de handicap.

 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

 

PROJECT IN ETHIOPIË - 

BOUW TOILETTEN BIJ SCHOOL

 

Initiatief: Stichting Joni

Start project: september 2014

Partner: Stichting Joni en SMILE

Bijdrage: € 2.000

In de hoofdstad van Ethiopië, Addis Ababa, staat een school voor gehandicapte kinderen genaamd de Atsne Libne Dingil School.

De school wordt al langer ondersteund door de stichting Joni in samenwerking met een lokale stichting genaamd SMILE. Op de school zitten ongeveer 40 kinderen met een handicap. De school was niet voorzien van toiletten wat maakte dat jongens met een beperking zo'n 100 meter moesten lopen naar reguliere toiletten. Toiletten die vaak niet voor iedere jongen met zijn of haar beperking toegankelijk waren. Daarnaast werden de jongens, op weg naar het toilet, vaak gepest. Voor de meisjes van de school was er helemaal geen toilet. Het behoeft geen nadere uitleg welke beperking het is dat er voor deze kinderen geen goede toiletvoorziening aanwezig was.

 

Op aanvraag van de stichting Joni heeft The Thom Foundation de bouw van een viertal toiletten mogelijk gemaakt. Toiletten die worden aangesloten op een ondergronds afvoersysteem en de waterleiding. Naast de aanleg van de toiletten wordt er ook nog een hygiëne ruimte gerealiseerd waar de kinderen een hygiëne training gaan krijgen.

Men hoopte de bouw van de toiletten in december 2014 afgerond te hebben. Langdurige regenval heeft echter het nodige roet in het eten gegooid waardoor de oplevering vertraagd is.

 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

bottom of page