top of page

 
PROJECT IN GHANA -
OPKNAPPEN SCHOOLRUIMTE

Initiatief: To my Aid Ghana

Start project: begin 2024

Geplande oplevering: Medio 2024

Bijdrage: € 1.000

To my Aid Ghana is een kleine stichting die zich richt op het verbeteren van het onderwijs voor kinderen met een beperking in het autistisch spectrum. De stichting verzorgt nu het onderwijs aan een beperkt aantal kinderen, mede door het ontbreken van een geschikte ruimte. 

 

Met steun van The Thom Foundation wordt To my aid Ghana in staat gesteld een kleine ruimte bij een school op te knappen zodat meer kinderen met een autistische onderwijs kunnen volgen.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

 
PROJECT IN GHANA -
INCLUSIEF ONDERWIJS
 

Start project: September 2022

PartnersSchoolbestuur Dunkwa-on-Offin

Bedrag: € 2.500 

Adamfo Ghana is een Nederlandse stichting die zich inzet voor het welzijn van kwetsbare kinderen, jongeren en families die in Ghana door concrete projecten op het gebied van onderwijs, beroepstraining, werkgelegenheid, familiegerichte zorg, lobby & bewustmaking.

Met dit project levert The Thom Foundation een bijdrage aan het project “inclusief onderwijs” van Adamfo in Dunkwa, Ghana. Dunkwa-on-Offin (in het kort Dunkwa) is een kleine stad in Central Region in het zuid-westen

van Ghana. In Dunkwa ligt Dunkwa Methodist Primary School,  een basisschool met bijna 400 kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar. Deze Primary School is door de overheid in Dunkwa aangewezen voor kinderen met een beperking binnen

het reguliere onderwijs. De school ontvangt van de overheid 6 Ghanese Cedi (nog geen euro) per jaar, per schoolgaand kind, voor onderhoud van de gebouwen, meubels en materialen. Deze bijdrage is veel te weinig om rondom de gebouwen investeringen te kunnen doen voor de leerlingen met een beperking. Deze investeringen zijn noodzakelijk voor extra ondersteuning op maat, meubilair en geschikte leer- en speelmateriaal.

 

“Inclusief onderwijs” project zorgt voor de verbetering van de speelplaats en voor de aanschaf van een aantal leer- en speelmaterialen voor kinderen met een beperking. Bovendien kunnen de kinderen met een beperking zelfstandig naar het toiletgebouw. Door dit project worden de leerprestaties verbeterd, neemt de

schooluitval af en wordt het risico op straatleven verkleind. Verder wordt met dit project een bijdrage geleverd aan Sustainable Development Goal 4: gelijke toegang tot kwalitatief onderwijs voor iedereen.

 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

 

PROJECT IN GHANA -

BOEKEN EN LESMATERIAAL VOOR EEN SCHOOL IN DUONG

 

Initiatief: Dhr.J.Swaan i.s.m. met The Thom Foundation

Start project: eind 2016

PartnersEOF en Stichting Wilde Ganzen

Oplevering: oktober 2017

Bedrag: € 3.200 

Naar aanleiding van een wens en een donatie van dhr.J.Swaan heeft The Thom Foundation wederom de samenwerking gezocht met Equal Opportunity Fund (EOF). EOF is een organisatie die veel doet voor ondermeer de verbetering de onderwijsmogelijkheden in Ghana.

Met steun van The Thom Foundation heeft EOF boeken gekocht voor alle leerlingen in het plaatsje

Duong, gelegen in het noorden van Ghana. Een onderontwikkeld gebied dat ernstig achterloopt bij

andere ontwikkelingen in Ghana. Met de aanschaf van de boeken is de lokale bibliotheek op orde

gebracht. De prestatie van de leerlingen in Duong stond onder grote druk omdat ze het schaarse

lesmateriaal moesten delen.

Goed onderwijs is een recht en onontbeerlijk voor een goede toekomst. Met de aanschaf van alle

voorgeschreven boeken en lesmaterialen zal vanaf nu het onderwijs worden verbeterd en gestimuleerd.

Het geeft alle leerlingen een betere start zodat de kans te slagen voor hun examens groter is en ze zo de

mogelijkheid hebben verder te studeren. Alle leerlingen in Duong hebben profijt van de boeken, zowel

in het basis- als in het secundaire onderwijs in Duong. Daarnaast maken meer dan 1000 mensen direct

of indirect gebruik van de aangeschafte boeken, waaronder 520 kinderen en 20 mensen met een beperking.

Duong is een kleine gemeenschap in het noorden van Ghana. De meeste mensen zijn boer en hebben een gering inkomen. Hierdoor hebben ouders grote problemen met het kopen van boeken voor hun kinderen. Dit project is een grote opluchting voor veel ouders in Duong. Ze hoeven zich geen langer zorgen te maken omdat alle voorgeschreven boeken vanaf nu in de schoolbibliotheek beschikbaar zijn.

 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

Books-for-Duong-Ghana.png

De schoolboeken voor Duong

 

PROJECT IN GHANA -

BOUW TOILETTEN SCHOOL KONONGO

 

Initiatief: Stichting Blocks (Haarlem)

Start project: december 2014

Partner: Stichting Blocks

Oplevering: medio 2015

Bijdrage: € 3.200

In het midden van Ghana, in de buurt van de grote stad Kumasi ligt het dorpje Konongo. Door de stichting Blocks is in dit dorpje in 2012 een school gebouwd. Zo konden de kinderen uit het dorp en de omgeving naar school.

De stichting Blocks is een jongerenorganisatie in Haarlem met jongeren die het leuk vinden evenementen te organiseren en met de opbrengst het goede doel te steunen. Op deze manier doen zij ervaring op en zijn ze ook maatschappelijk bewust bezig.

Op dit moment zijn er ongeveer 54 kinderen met een beperking tussen de twee en vier jaar die in aanmerking zouden komen voor de peutergroep. Voor deze kinderen wordt een behandelingsplan opgesteld. Daaruit zal blijken welke kinderen in aanmerking komen voor behandeling in het dagcentrum of welke in de thuissituatie. Aan de hand van het plan krijgen de kinderen verschillende therapieën en is er aandacht voor spraak- en taalontwikkeling. Ook krijgen deze kinderen voorschoolse vaardigheden aangeboden.

 

Om de verdere inrichting van de school mogelijk te maken heeft de stichting Blocks bij The Thom Foundation een aanvraag ingediend voor de financiële ondersteuning bij de bouw van twee aangepaste toiletten en de aanschaf van hulpmiddelen, zoals rolstoelen en krukken.

Met de realisatie van deze aanvraag wordt het ook mogelijk voor gehandicapte kinderen onderwijs op de school te volgen. Op de school volgen nu ongeveer 120 kinderen onderwijs, waarvan 18 met een beperking.

Zie verder de website van de Stichting Blocks (Haarlem).

 

Voor meer informatie over onze bijdrage aan dit project, neem contact op met TTF.

 

PROJECT IN GHANA -

HAND-IN-HAND GEMEENSCHAP VOOR KINDEREN EN JONGEREN

MET EEN BEPERKING

 

Initiatief: Operation Hand in Hand

Start project: begin 2013

Partner: Stichting Madamfo

Geplande oplevering: eind 2013

Bijdrage: circa € 14.000

Via de stichting Wilde Ganzen zijn wij in contact gekomen met stichting Madamfo. Door steun van TTF, samen met stichting Madamfo, kan het gemeenschapscentrum Nkoranza grondig worden opgeknapt. Het centrum biedt onderdak, zorg en begeleiding aan kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Het centrum is erg verouderd: de daken lekken, de stroomdraden zijn gevaarlijk en aan vervanging toe. Ook de deuren en ramen moeten worden vervangen alsmede het muskietengaas. Kortom, het pand is toe aan een grondige opknapbeurt. Inmiddels is deze opknapbeurt nagenoeg afgerond.

De 'Hand in Hand Community' is opgericht in 1992 nadat de oprichters enkele gehandicapte

kinderen zagen, die onder schrikbarende omstandigheden in een grote psychiatrische inrichting in

Accra verbleven. Het 'Hand in Hand' gemeenschapscentrum in Nkoranza biedt sindsdien

onderdak aan gehandicapte kinderen. Sinds 2004 beschikt het centrum over een beschutte

werkplaats waar van gerecycled oud glas nieuwe kralen worden ontworpen om kralen-sieraden te

maken. In het centrum wonen momenteel 80 kinderen en jongeren. Er staan veel kinderen op de

wachtlijst. Samen met stichting Madamfo gaat TTF een nieuwe woonunit realiseren waardoor nog

eens 10 kinderen een woonplek kunnen krijgen in de Hand in hand gemeenschap.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

map-nkoranza.png

Nkoranza in Ghana

 

PROJECT IN GHANA -

GEZONDHEIDSCENTRUM SOMBO

 

Initiatief: dr. Francis Banca i.s.m. Ghanese Health Department

Start project: september 2001

Partner: De Wilde Ganzen/Equal Opportunity Fund

Oplevering: september 2002

sombo-pix2.jpg

Zwangere vrouw wordt onderzocht

Een ander gerealiseerd project voor de oprichting van The Thom Foundation ligt in Sombo, in het noorden van Ghana. Dit gebied is een van de armste gebieden van het land. De wegen zijn er slecht en de voorzieningen schaars.

 

Equal Oppertunity Fund (EOF), een organisatie die kleinschalige projecten in Ghana ondersteunt, ontving een aanvraag voor de bouw van een gezondheidscentrum in de omgeving van Sombo van een arts die in het noorden van Ghana werkte. De medische voorzieningen zijn daar beperkt.

Wij hebben EOF gesteund in de bouw van het gezondheidscentrum in Sombo. Het gezondheidscentrum wordt erg druk bezocht en heeft een regionale functie.

In het gezondheidscentrum werken verpleegkundigen, een vroedvrouw en een arts. Dit centrum valt onder verantwoording van de regering. Samen met de kliniek dragen zij de verantwoording voor de exploitatiekosten.

Deze gezondheidscentrum is gebouwd in 2002 en draait naar volle tevredenheid.

Door tussenkomst van EOF is er in 2005 een waterput geslagen waardoor de mensen niet meer kilometers voor water hoeven te lopen. Naast medische zorg wordt er in deze kliniek ook veel voorlichting gegeven over onder andere aids, malaria en voorbehoedsmiddelen. Ook is er een

vaccinatieprogramma tegen onder andere polio.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

sombo-pix3.jpg

Voorlichting in de wachtkamer

 

PROJECT IN GHANA -

KRAAMKLINIEK LOGBA

 

Initiatief: de lokale bevolking

Start project: oktober 1998

PartnerDe Wilde Ganzen

Oplevering: oktober 1999

Bijdrage: € 4.500

Nog voor de oprichting van The Thom Foundation waren wij reeds op kleine schaal actief met het steunen van projecten in ontwikkelingslanden.

Een voorbeeld hiervan is de steun van een kraamkliniek in Logba dat in het oosten van Ghana ligt. De

vraag voor een nieuw kraamkliniek kwam van de vroedvrouw die daar werkte. Zij deed haar werk in een

oude schuur waarvan het dak lekte, zonder water en elektriciteit.

 

Met steun van de Wilde Ganzen hebben wij de kraamkliniek gerealiseerd. In de loop der tijd is de kliniek

ook als gewoon ziekenhuisje gebruikt, waar ondermeer veel kinderen met bijvoorbeeld malaria worden

geholpen.

logba-pix1.jpg

de Kraamkliniek

logba-pix3.jpg

Eindelijk een 

waterleiding

De kliniek voorziet in de medische behoeften van zo'n 14.000 mensen.

Mensen uit het dorp runnen de kliniek. Er werken een verpleger, vroedvrouw en een conciërge. Onze organisatie steunt de kliniek door onder andere nieuwe medicijnen, bedden, medische apparatuur te bekostigen

In 2005 is er met onze steun een nieuw toiletblok gerealiseerd en een waterleiding aangelegd. Zo heeft de kliniek eindelijk schoon, stromend water.

In 2006 is er door de dorpsraad een commissie ingesteld die zich bezig gaat houden met de organisatie van de kliniek. De commissie wil een systeem opzetten waarin elke patient die de kliniek bezoekt een kleine bijdrage betaalt. Met dit geld willen ze dan op termijn de verpleegkundige en de vroedvrouw kunnen betalen. Dit systeem wordt gedragen door de plaatselijke bevolking.

Zolang dit systeem nog in ontwikkeling is heeft The Thom Foundation besloten de personeelskosten voorlopig voor haar rekening te nemen.

De afgelopen jaren is de gezondheidszorg in Ghana sterk verbeterd door de inspanningen van de overheid. Zo is de basiszorg nu gratis voor alle inwoners en ondersteunt de overheid ziekenhuizen en klinieken in hun ontwikkeling.

Bijna 2 jaar geleden is het bestuur van de kliniek in Logba begonnen met afspraken te maken met de Ghanese overheid om ook in hun plannen te worden opgenomen. Dit zou betekenen dat het

bestaan van de kliniek wordt geborgd binnen de Ghanese overheid.

Anno 2014 is The Thom Foundation erg blij dat de besprekingen succesvol zijn verlopen en dat de kliniek nu valt onder het ministerie van gezondheid en dat personele kosten worden gedragen door de Ghanese overheid. Een mooi bewijs van een samenwerkingsproject tussen The Thom Foundation en de inwoners van Logba dat wordt overgenomen door de overheid zodat de zorg voor de lange termijn is gegarandeerd.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF

logba-6.png

Consult bij de verpleegkundige

logba-5.png

Bewegwijzering naar de kliniek

logba-pix2.jpg

Schoolkinderen bij de kliniek

bottom of page