top of page

 
PROJECT IN INDONESIË - 
OPERATIES

Bijdrage: €15.000 

Start project: 2022-2023

Flores is een eiland wat gelegen is in Indonesië. De bewoners van het eiland beschikken over weinige financiële middelen en ook de medische zorg is erg beperkt. Hierdoor is men afhankelijke van de kwalitatieve goede medische zorg welke op het eiland Bali geleverd kan worden. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat kinderen met een medische beperking  voor een juiste medische zorg afhankelijk zijn van de mogelijkheden op Bali. Voor noodzakelijke complexe ingrepen worden zij overgevlogen naar Bali en daar behandeld.

 

The Thom Foundation heeft besloten dit initiatief financieel te ondersteunen, met een bijdrage van € 5.000,  zodat enkele kinderen geopereerd kunnen gaan worden.

Update Juni 2023:

Al eerder heeft The Thom Foundation, op verzoek van de Stichting Help Flores, diverse operaties financieel mogelijk gemaakt van kinderen met een medische beperking. Deze operaties zijn allemaal zeer positief verlopen.

 

Daarom heeft The Thom Foundation besloten om dit project wederom te steunen met € 10.000, waardoor er weer diverse operaties verricht kunnen worden.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

 
PROJECT IN INDONESIË - 
AANSCHAF HOORHULPMIDDELEN

Initiatief: Stichting Kolewa

Bijdrage: €4200

Start project: 2022 - 2023

Het doel van Stichting Kolewa is jaarlijks zoveel mogelijk kansarme kinderen, van de meest geïsoleerde en armste eilanden van Indonesië, toegang tot medische zorg en/of passend onderwijs te bieden. Kolewa wil dat kinderen die ten gevolge van een beperking niet zelfstandig kunnen participeren in de samenleving, de kans krijgen zich te ontwikkelen en volwaardig mee te draaien in de maatschappij. 

 

Aansluitend op deze doelstelling financiert The Thom Foundation de aanschaf van hoortesten, hoorapparaat en bijbehorende accessoires voor 60 kansarme kinderen met hoor- en/of spraakproblemen, die opgroeien op de armste en meest geïsoleerde eilanden van Indonesië. Dit verbetert de communicatie waardoor de kinderen meer ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Dit project betreft 30 kinderen in 2022 en 30 kinderen in 2023. 

 

Deze kinderen groeien op in zeer arme gezinnen en leven in zeer arme gemeenschappen, van wie we weinig betrokkenheid kunnen en mogen verwachten. Elk kind dat door Stichting Kolewa op Bali behandeld wordt, wordt begeleid door een ouder. De ouder wordt zo veel mogelijk bij de behandeling betrokken, zodat hij of zij leert goede (na-)zorg te verlenen als ze weer naar huis mogen.

 

 

PROJECT IN INDONESIË - 

CREATIVITEITSONDERWIJS

 

InitiatiefStichting Creatief Hart

Start project: september 2018

PartnerStichting Creatief Hart

Oplevering: december 2018

Bijdrage: € 2.500,- 

De Stichting Creatief Hart zet zich in voor kansarme kinderen in de leeftijd vanaf 5 tot 21 jaar in Indonesië die niet of moeilijk toegang hebben tot het reguliere onderwijs vanwege hun lichamelijke en/of psychische beperkingen. Ze zijn verstoten of worden weggestopt door de ouders, omdat er in Indonesië in het algemeen een soort van schaamte heerst, ten aanzien van kinderen met een beperking.

 

Als gevolg van hun beperkingen hebben deze

kinderen vaak te kampen met een grote

leerachterstand. Hierdoor kunnen zij

moeilijk meekomen met het reguliere

onderwijs of gaan ze helemaal niet naar

school.

Creatief Hart is van mening dat iedereen

creatief is, ook een kind met een

lichamelijke en/of psychische beperking.

Het gaat hen om de persoonlijke groei van het kind en het zelfstandiger en zelfverzekerder worden. Zij doen dit in combinatie met het aanleren van bepaalde vaardigheden zoals communicatievaardigheden en sociale omgangsvormen. Ook zorgt de stichting dat deze kinderen spelenderwijs Engelse les krijgen. Ze streven ernaar dat deze kansarme kinderen een kans krijgen om een minder afhankelijk bestaan te kunnen leiden en leren om zelfstandiger te worden.

Het creatief educatief centrum is sinds

augustus operationeel. Ze is gehuisvest op

een mooie, ruime locatie in Lovina

(het Noorden van Bali) waar 3 ruimtes

worden gehuurd voor creatief onderwijs.

Momenteel (eind september) krijgen al 10

kinderen met een beperking creatief

onderwijs.

Ook komen nu ouders mee kijken naar wat

hun kinderen leren en ze helpen en doen zelfs mee; een hele 'overwinning', want dit betekent dat de ouders de schaamte voor hun gehandicapte kind opzij hebben gezet.

Het geld dat The Thom Foundation beschikbaar heeft gesteld wordt gebruikt voor materiaal voor de creatieve lessen, het vervoer van de kinderen vanuit afgelegen dorpen naar het creatieve centrum,marktstands voor verkoop van decoraties gemaakt van gerecycled materiaal (afval), wat weer geld oplevert, (een klein) salaris voor jongvolwassenen die als klas-assistent meehelpen en eten en drinken voor tijdens de creatieve lessen.

indo-crea-1-2.png
indo-crea-2.png
indo-crea-3.png

InitiatiefStichting Creatief Hart

PartnerStichting Creatief Hart

Project: April 2023

Bijdrage: € 3.500,- 

Update april 2023:

Het project wat The Thom Foundation in 2018 reeds steunde loopt nog steeds succesvol door. Om ook voor dit jaar de voortgang van het project te garanderen, vroeg de Stichting Creatief Hart een bedrag van €3500,-. Hiermee kunnen zij de salariskosten dekken en het benodigde materiaal aanschaffen. Gelet op de mooie resultaten die met het project behaald worden is besloten dit project wederom te ondersteunen

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

 

PROJECT IN INDONESIË - 

ONDERWIJS VOOR BLINDE KINDEREN 

InitiatiefStichting Timeus

Bijdrage: € 888 

Start project: september 2017

Geplande oplevering: eind 2017

Stichting Timeus is in 2007 opgericht om financiële middelen te verzamelen, waarmee haar zusterorganisatie op Bali kinderhulp kan bieden. Samen werken de organisaties aan hulp voor blinde en slechtziende kinderen - ongeacht geloof of ras - die in een mensonwaardige situatie leven. Timeus biedt deze kinderen een thuis, verzorging en onderwijs en daarmee zicht op een nieuwe toekomst.In de plaats Sangulan op Bali is in de buurt van een blindenschool een stuk grond van vier are gekocht. Daarop heeft Stichting Timeus een kinderhuis gebouwd.

Stichting Timeus heeft The Thom Foundation gevraagd het schoolgeld voor vier kinderen voor haar rekening te nemen. Door deze kinderen onderwijs te bieden worden hun kansen op een zelfstandig bestaan in de toekomst vergroot. Het is de bedoeling dat de blinde kinderen twee dagen per week naar een blindenschool gaan.

Stichting Timeus schrijft in haar mail van oktober 2017: "In september 2017 is het eerste meisje naar school gegaan. Een ander meisje is dit jaar aan haar ogen geopereerd. Ze ziet nu een stuk beter en moet de komende tijd eerst oefenen om met haar betere zicht om te gaan. Dat kost haar erg veel energie. Daarom wordt er nog een poosje gewacht voordat zij naar school gaat. Voor de andere twee kinderen zijn we bezig de formaliteiten te regelen zodat ze naar school kunnen. De overheid heeft dit schooljaar nieuwe regels gesteld die veel werk en tijd kosten voor onze leiding (verkrijgen van de nodige handtekeningen e.d.). Vanzelfsprekend blijft uw donatie gereserveerd voor onderwijs voor de kinderen."

Wordt vervolgd.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

 

PROJECT IN INDONESIË - 

WEESHUIS IN SINGARAJA 

Initiatief: Stichting Anak Anak

Start project: mei 2009

PartnerWilde Ganzen 

Geplande oplevering: najaar 2009

Bijdrage: € 10.000

The Thom Foundation heeft begin dit jaar besloten de nieuwbouw van een weeshuis op het Indonesische eiland Bali financieel te ondersteunen.

Het weeshuis gelegen in het noorden van Bali werd medio 2008 door ons bezocht. 35 kinderen werden in 2 kleine huisjes, weg van de toeristische centra opgevangen. In het weeshuis wonen kinderen die uit onwettige relaties zijn geboren en op jonge leeftijd op last van de dorpsoudste het dorp zijn uitgezet en kinderen waarvan een of beide ouders zijn overleden.

proj_indogang.png

De kinderen variërend in de leeftijd van 6 maanden oud tot 17 jaar werden in het te kleine weeshuis door een kleine lokale stichting opgevangen en verzorgd. Kinderen sliepen in zeer kleine slaapkamers bij elkaar in bed en de keuken was erg klein en niet voldoende uitgerust om de kinderen van een goede maaltijd te voorzien.

In januari 2009 heeft TTF op verzoek van een lokale stichting de aankoop van grond voor het nieuw te bouwen weeshuis gefinancierd. Hiermee kwam de weg vrij voor nieuwbouw van het weeshuis. De nieuwbouw van het weeshuis is een project dat wordt uitgevoerd door de stichting Anak Anak.

Kinderen zitten in de woonkamer

proj_indokeuken.png

De huidige stand van zaken is dat men in mei 2009 is gestart met de nieuwbouw van het

weeshuis. Naast de bouw van het nieuwe weeshuis met o.a. 5 slaapkamers is er mede dankzij de

bijdrage van The Thom Foundation op het aangekochte stuk grond meer dan voldoende ruimte

voor de kinderen om buiten

te spelen.

UPDATE, 15 September 2010:

Het nieuwe weeshuis in Singaraja op Bali in Indonesië is inmiddels klaar.

Op de grond die The Thom Foundation samen met de Wilde Ganzen heeft

aangekocht is door stichting Anak Anak een mooi nieuw gebouw neergezet. De vijftig kinderen in de leeftijd van 9 maanden tot 18 jaar hebben nu een goed onderkomen.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

Kleine keuken voor het weeshuis

pix_bali3.png

Oplevering weeshuis. 

bottom of page