top of page

 
PROJECT IN KAMEROEN -
BOUW VAN EEN SCHOOL IN DOUKOULA

 

InitiatiefStichting Manengouba

Start project: november 2016

Partner: SMILE

Oplevering: mei 2017

Bijdrage: € 5.000

De stichting is al verschillende jaren betrokken bij het gehandicaptencentrum AHP2V, voorheen CFRASH in Baham (Kameroen). Het centrum biedt medische en maatschappelijke zorg aan gehandicapte kinderen en jongeren. Intern zijn zo'n 25 jeugdige patiënten gehuisvest. In de afgelopen jaren heeft het centrum bewezen een belangrijke bijdrage te leveren aan het welzijn van gehandicapte personen uit de omgeving.

 

De opvang is erop gericht dat de kinderen en jongeren na verloop van tijd beter functioneren en terugkeren naar hun familie, al dan niet met medicatie. De kinderen krijgen onderwijs, alfabetisering en een stukje bijscholing, zodat ze zo snel mogelijk kunnen instromen in het reguliere lager onderwijs. Daarnaast is er vakscholing beschikbaar, zoals naaien, borduren, sieraden maken en voor de jongens bamboebewerking en landbouw. Door de jaren heen is het stigma waar gehandicapte mensen in Afrika mee te maken hebben in Baham sterk verminderd. Families zijn blij met de hulp die hun kind krijgt en zien dat hun kind opbloeit en zelfs naar school kan.

 

De drempel om naar het centrum te komen voor advies en hulp is veel lager dan voorheen. Soms is de vraag nu zo groot dat er tijdelijk een patiëntenstop moet worden ingesteld.

Sinds de start, nu bijna 20 jaar geleden, is het centrum gevestigd in drie klaslokalen van een school. In 2006 is er door ondermeer Wilde Ganzen, NCDO en SIMAVI een apart gebouw geplaatst voor de fysiotherapie, waar ook externe patiënten worden behandeld.

 

In de drie lokalen, opgesplitst in kleinere ruimtes, zijn de slaapruimtes van de 25 interne patiënten en de administratie gevestigd, maar er vinden ook de onderwijsactiviteiten en de overleggen met patiënten en familieleden plaats. Er is veel te weinig plaats. Dit gaat zelfs zo ver dat patiënten soms in hetzelfde bed slapen, naast elkaar, met de voeten naar elkaar toe gericht. Een nieuw gebouw is hard nodig.

 

In 2011 heeft de Prefect van Baham hiertoe gratis een terrein beschikbaar gesteld. Plannen werden gemaakt en geformaliseerd in contracten, de bouw werd voorbereid en financiering werd gezocht. De eerste fase van de bouw (de ruwbouw) is bijna voltooid. Een vertegenwoordiger van de stichting Manengouba in Kameroen begeleidt de bouw en geeft rekenschap van de financiën. Ook bezoeken de leden van de stichtingj het centrum zelf.

 

In november 2016 is gestart met de afwerking van het centrum, waarna de inrichting plaats kan vinden. Hiervoor is met succes een beroep gedaan op The Thom Foundation. Wij nemen de kosten voor het meubilair van de slaapkamers, de eetzaal en de huiskamers voor onze rekening. Het project is april-mei 2017 afgerond.

 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

 
PROJECT IN KAMEROEN -
BOUW VAN EEN SCHOOL IN DOUKOULA

 

Initiatief: Stichting Hier en Daar

Oplevering: zomer van 2008

Partner: Stichting Hier en Daar

Bijdrage: € 6.150

In vergelijking met andere Afrikaanse landen doet Kameroen, een land in West Afrika, het niet slecht op onderwijsgebied. De tendens is echter dat scholen vooral in stedelijke gebieden gebouwd worden. Lokale autoriteiten krijgen van de nationale overheid steeds meer de verantwoordelijkheid toegeschoven om zorg te dragen voor het onderwijs, maar ze krijgen weinig financiële steun om hun plannen uit te voeren.

Het dorpje Doukoula in het uiterste noorden van Kameroen kent deze problematiek. In Doukoula

zelf is er geen schoolgebouw. De lessen worden onder 'rieten afdakjes' gegeven aan 160

kinderen, verspreid over vier van deze bouwsels. De plaatselijke oudervereniging, de

'Association des Parents d'Eleves', heeft deze noodvoorzieningen zelf gebouwd. De overheid

betaalt slechts het salaris van twee leerkrachten. De oudervereniging financiert de andere

leerkrachten.

Met hulp van de Stichting Hier en Daar wil de oudervereniging een begin maken met de bouw

van een school. De lokale overheid heeft hiervoor een stuk grond beschikbaar gesteld. Om te

beginnen wordt één van de bestaande primitieve bouwsels vervangen door een eenvoudig

stenen gebouw, waarin veertig kinderen tussen de zes en acht jaar les kunnen krijgen. Ook

worden er sanitairvoorzieningen aangelegd. Hierdoor wordt de leeromgeving van de kinderen

verbeterd. Bron: Wilde Ganzen. 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

kameroen_school_oud.jpg

De oude school

kameroen_school_nieuw.png

Opening nieuwe school

kameroen_school_crew.png

Dorpsgenoten tijdens opening

bottom of page