top of page

 
PROJECT IN KENIA -
AANSCHAF VOORZIENINGEN THERAPIERUIMTE

 

Initiatief: Stichting KidsCare

Bijdrage: € 5.000,-

KidsCare werkt in een zeer arme plattelandsprovincie in het zuidoosten van Kenia. Kinderen met een handicap leven daar 'verstopt' in lemen huisjes. Een gehandicapt kind hebben wordt vaak nog gezien als een straf van God.

 

De ouders/verzorgers zijn zich ook niet bewust van de 'mogelijkheden' die er voor hun kind zijn. Tot voor kort was er geen enkele voorziening voor deze kinderen. KidsCare heeft zich het lot van hen aangetrokken. Met haar sociaal werkers team (inmiddels tien personen) heeft KidsCare een goede toegang tot de mensen in de vaak afgelegen dorpen. Na een periode van intensieve benadering van families door de sociaal werkers zijn inmiddels al meer dan 150 gehandicapte kinderen en hun verzorgers voor hulp naar het KidsCare Centrum gekomen.

Er worden zo'n zestig kinderen geholpen met regelmatige therapiesessies in de (eenvoudige) therapieruimte op het KidsCare Centrum. Twaalf kinderen kregen een 'speciale stoel' van KidsCare en zo'n veertig kinderen werden doorverwezen voor een operatie en/of speciale hulpstukken naar de Assiociation for the Physically Disabled Kenya (APDK), de gespecialiseerde partner van KidsCare. Daarnaast zijn recent vijfentwintig geestelijk gehandicapte kinderen geselecteerd voor het project Yes I Can. Zij krijgen ieder een individueel begeleidingsprogramma om hun toekomstige situatie te verbeteren.

 

Ook voor haar gehandicapte kinderen werkt KidsCare met haar thuiszorgprogramma. Groot voordeel hiervan is dat de thuissituatie (en zelfs ook de dorpsgemeenschap) van kinderen en verzorgers betrokken worden in het hulpprogramma. Gebleken is dat dit een positieve werking heeft. Ook is KidsCare bezig de (lokale) overheden te activeren. Dat werkt al, maar het heeft tijd nodig om de overheid overtuigend te betrekken bij de hulpverlening.

Door de sterke groei van het aantal kinderen zijn er voortdurend nieuwe voorzieningen nodig. Op verzoek van KidsCare heeft

 

The Thom Foundation besloten het volgende te financiëren:

  • Aanschaf en implementatie van software voor de patiëntenregistratie om in aanmerking te komen voor enige financiële steun door de overheid;

  • Inrichting van een spreekkamer (o.m. tafel, vier stoelen en ladekast);

  • Tien speciale stoelen voor de gehandicapte kinderen;

  • Aanvulling basisvoorraad: o.a. klein verzorgingsmateriaal, zoals gips, verband, pleisters en spalken.

 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met The Thom Foundation.

 
PROJECT IN OEGANDA,TANZANIA, KENIA -
OUTREACH

 

InitiatiefAmref Flying Doctors

Start project: december 2018

PartnerAmref Flying Doctors

Oplevering: februari 2019

Bijdrage: € 7.400

Een Afrikaanse organisatie met Afrikaanse gezondheidsoplossingen voor de mensen in Afrika: dat is Amref Flying Doctors in het kort. De activiteiten van Amref variëren van het direct verlenen van medische zorg tot het verzorgen van opleidingen en het geven van gezondheidsvoorlichting. De medische vluchten die worden uitgevoerd naar afgelegen gebieden in Afrika is nog steeds een belangrijk programma van Amref Flying Doctors. Dit programma wordt Outreach genoemd.

Een concreet onderdeel van de Outreach-activiteiten is het uitvoeren van reconstructieve

operaties, zoals operaties aan hazenlippen en brandwonden in een wijdverbreid netwerk van

klinieken, waarmee wordt samengewerkt. De precieze invulling is afhankelijk van de behoefte

per regio wat reconstructieve chirurgie betreft, de beschikbare financiële middelen,

gebeurtenissen per land en andere ontwikkelingen.

Tijdens deze bezoeken op deze vluchten voeren de chirurgen van Amref gemiddeld 60

hersteloperaties bij kinderen met een hazenlip uit. Doelstelling voor 2018 en 2019 is het

uitbreiden van het aantal vluchten en operaties: 150 hersteloperaties in 2018 en zelfs 150 in

2019. Zo verlossen we de komende drie jaar maar liefst 300 kinderen van hun mogelijk

levensbedreigende aandoening. Een hersteloperatie aan een brandwond, hazenlip of

gespleten gehemelte kost gemiddeld 370 euro.

Met onze bijdrage maakt The Thom Foundation 20 hersteloperaties mogelijk. Met deze steun

zorgen Amref Flying Doctors en The Thom Foundation dat kinderen in de afgelegen gebieden

in Kenia, Tanzania en Oeganda kunnen drinken en eten, kunnen praten en lachen, kunnen lopen en bewegen, en gezond kunnen opgroeien

 

Voor meer informatie over onze bijdrage aan dit project, neem contact op met TTF.

foto-amref.jpg

Amref vliegtuig

 
PROJECT IN KENIA, OEGANDA, TANZANIA -
OUTREACHPROGRAMMA VOOR RECONSTRUCTIE CHIRURG

 

InitiatiefAmref Flying Doctors

Start project: september 2016

PartnerAmref Flying Doctors

Oplevering: december 2016

Bijdrage: € 7.000

Het oudste en een van de meest omvangrijke programma's van Amref is medische zorg in afgelegen gebieden in Oost-Afrika, ook wel Outreach genoemd. Dit is hoe Amref ooit begonnen is.

Ruim 50 jaar geleden was het vrijwel onmogelijk de bevolking in afgelegen gebieden in Afrika te bereiken. Daarom nam de Britse dokter Michael Wood zelf de stuurknuppel van een Cessna in handen: als de zieken niet naar de dokter konden komen, moest de dokter maar naar de mensen gaan. Met Outreach wordt nog steeds medische zorg geleverd in afgelegen gebieden in onder andere Kenia, Oeganda en Tanzania. Daarnaast worden er tijdens de Outreach bezoeken lokale artsen, plastisch chirurgen en verpleegkundigen opgeleid. Op die manier worden de afgelegen klinieken geleidelijk aan zelfredzamer.

 

Amref Flying Doctors verbetert door reconstructieve operaties uit te voeren de levens van kinderen

met een beperking in Afrika. Als kinderen met een gespleten gehemelte niet worden geopereerd

kunnen zij geen voeding tot zich nemen en binnenhouden waardoor hun levenskansen drastisch

afnemen. Het zijn niet alleen kinderen met een hazenlip bij wie de Afrikaanse doktoren levens 

veranderende hersteloperaties toepassen. Operaties aan ontsierende brandwonden voorkomen dat

er pijnlijke vergroeiingen ontstaan. Kinderen bij wie een hersteloperatie aan een klompvoetje wordt

uitgevoerd krijgen de kans te leren lopen en een menswaardig bestaan op te bouwen.

Foto-1-AMREF2.png
resultaat-voorna.png

In de operatiekamer

De uitvoering van reconstructieve operaties geeft deze kwetsbare kinderen de kans zich te ontwikkelen en op een gelijkwaardige wijze deel te nemen aan en betrokken te zijn bij de samenleving.

 

The Thom Foundation heeft vier medische vluchten vanuit Kenia, Tanzania en/of Oeganda bekostigt. Hierdoor zijn 600 consulten en 50 operaties bij kinderen mogelijk gemaakt.

Voor meer informatie over onze bijdrage aan dit project, neem contact op met TTF.

Voor en na de operatie

 
PROJECT IN KENIA  -
KIPPENFARM BIJ TEHUIS VOOR GEHANDICAPTE KINDEREN IN NYAMONYE

 

Initiatief:Stichting Steunfonds Kenyaproject Etten-leur

Start project: oktober 2015

Bijdrage: € 3.400,-

Geplande uitvoering: September 2016

Het Kenya Project is in 1988 gestart door een jonge Nederlandse weduwe, mevrouw Krijnen. Zij is werkzaam in Kenia en hoorde van het lot van de weduwen van de Luo-stam, wonende nabij het Victoriameer in Kenia. Deze weduwen worden vererfd ('nagelaten') aan hun zwagers of schoonfamilie. Ze vond deze gewoonte vreselijk, vooral omdat dit veelal gepaard ging met (seksueel) misbruik. Niet alleen de weduwe, maar ook haar kinderen moeten voldoen aan de wensen van de zwagers of de schoonfamilie. Het lijkt erg op een modern slavenbestaan. De enige manier om hieraan te ontsnappen is door financieel onafhankelijk zijn.

De stichting helpt de veelal jonge weduwen werkgelegenheid en inkomen te bieden door het opstarten

van allerlei projecten. De ideeën komen vaak van de vrouwen zelf. Inmiddels zijn 1600 weduwen en hun

kinderen geholpen bij het krijgen van een beter leven en een beter toekomstperspectief. The Thom

Foundation kreeg het verzoek voor een donatie ten behoeve van de bouw van een kippenschuur bij een

tehuis waar 50 gehandicapte kinderen worden opgevangen.

kippen.png
kippenfarm.png

Kippen in Kenia

De inkomsten voortkomend uit de verkoop van eieren helpen de gemeenschap zelfvoorzienend te worden. Bovendien is het verzorgen van de kippen en het rapen van eieren een bezigheid voor de kinderen, waardoor ze sociaal en emotioneel kunnen groeien en op hun manier deel uit kunnen maken van de maatschappij.

De schuur is inmiddels gebouwd en in gebruik. Er zijn ruim 90 kippen en 40 kuikens in de schuur gehuisvest.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

De kippenfarm

 
PROJECT IN KENIA, OEGANDA, TANZANIA -
OUTREACHPROGRAMMA VOOR RECONSTRUCTIE CHIRURG

 

InitiatiefAmref Flying Doctors

Start project: mei 2014

PartnerAmref Flying Doctors

Bijdrage: € 3.000

AMREF Flying doctors is voor velen geen onbekende organisatie. Zij werken al jaren aan het verbeteren van de gezondheid voor kwetsbare groepen in Afrika.

Het oudste en meest omvangrijke programma is het verlenen van medische zorg in afgelegen gebieden in oostelijk Afrika, ook wel Outreach genoemd. Met dit programma is AMREF, bij haar oprichting 50 jaar geleden, gestart. U kent het beeld vast wel. Met een klein vliegtuigje bezoekt AMREF afgelegen gebieden in bijvoorbeeld Oost-Afrika om daar medische zorg te bieden.

 

Het project richt zich op het verrichten van reconstructieve operaties bij kinderen met bijvoorbeeld een open gehemelte of een hazenlip. Maar ook bij kinderen met ernstig vergroeiingen na bijvoorbeeld ernstige verbranding, polio e.d.

Met de bijdrage die The Thom Foundation heeft gedaan wordt AMREF in staat gesteld om 10 operaties bij deze kinderen uit te voeren.

Voor meer informatie over onze bijdrage aan dit project, neem contact op met TTF.

 
PROJECT IN KENIA -
INRICHTING WERKPLAATS IN MUMIAS

 

Initiatief: Stichting Harambee Holland

PartnerWilde Ganzen

Start project: medio 2013

Geplande oplevering: 2014

Bijdrage: circa € 7.300,-

Mumias is een stad in de provincie Magharibi, in het westen van Kenia. De stad heeft een inwoneraantal van 32.965. In deze stad is sinds 1984 het Educational Assessment and Rescue Center (EARC) actief op het gebied van het bieden van ondersteuning aan kinderen met een beperking.

 

Samen met de stichting Harambee Holland heeft EARC een centrum opgericht waar de handicap van kinderen in kaart wordt gebracht en naar een gepaste behandeling wordt gezocht. Helaas moeten op dit moment de kinderen voor op maat gemaakte hulpmiddelen nog naar een andere stad of zelfs buiten Kenia reizen. Iets wat voor vele ouders en kinderen natuurlijk niet mogelijk is gelet op de kosten.

 

In samenwerking met ondermeer het Liliane Fonds Nederland is het initiatief genomen bij het bestaande onderzoekscentrum een werkplaats te bouwen en in te richten.

Door onze partner Wilde Ganzen is aan The Thom Foundation gevraagd een bijdrage te leveren aan de inrichting van de te bouwen werkplaats. Met de bijdrage van The Thom Foundation kan de inrichting gerealiseerd worden. De bouw van de werkplaats komt voor rekening van het Liliane Fonds Nederland.

 

Met de inrichting van de werkplaats kunnen er hulpmiddelen op maat gemaakt worden, zoals rolstoelen, stokken, trycycles en knieondersteuning voor kinderen met polio. Maar ook bijvoorbeeld zitondersteuningen voor kinderen met specifieke aandoeningen. Ook kunnen hier de hulpmiddelen onderhouden worden. Verder is men van plan een audiologisch laboratorium en winkel te realiseren.

De verwachting is dat ruim 200 gehandicapte kinderen in Mumias en omgeving gebruik kunnen gaan maken van de geboden hulpmiddelen.

 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met The Thom Foundation.

 
PROJECT IN KENIA -
OMHEININGSMUUR IN MOMBASSA

 

Initiatief: Stichting Vrienden van de Port Reitz School

PartnerWilde Ganzen

Bijdrage: € 15.550

In Kenya is geboren worden met een fysieke of mentale beperking een heel erg groot taboe. Kinderen worden verstopt of soms aan de ketting gelegd. Zelfs als kinderen alleen een fysieke beperking hebben, maar wel de capaciteiten om te leren, dan worden zij sociaal niet geaccepteerd. De Port Reitz School in Mombassa vangt gehandicapte kinderen op, door hen praktijkonderwijs te geven en waar nodig ook onderdak te verschaffen.

 

Er zijn 160 kinderen die intern verblijven en 90 kinderen die dagelijks naar het centrum komen. De school biedt alle kinderen een maal per dag een maaltijd, vaak de enige die zij krijgen. Het aanbod aan voedsel is beperkt en weinig gevarieerd.

De school bevindt zich echter in een slechte buurt, nabij de haven en bij sloppenwijken. De school is niet beschermd door een muur en mensen kunnen dus vrijelijk rondlopen op het centrum dat uit meerdere gebouwcomplexen bestaat. Dat leidt er toe dat kinderen seksueel worden misbruikt.

 

Om deze twee redenen is gestart met de aanleg van een hoge muur om het gehele centrum. Hierdoor kunnen de kinderen dus veiliger wonen én de school kan groente verbouwen en kleinvee houden om zo het dieet gevarieerder te maken.

Toen wij daar aankwamen was het heel slecht weer en konden we met eigen ogen zien dat inderdaad niet alle kinderen in haar huis pasten. Vanwege het slechte weer konden wij de eerste twee dagen nog niet beginnen met de bouw van de crèche. Hierna werd het droog weer en konden we beginnen. Al vrij snel stonden de muren met raamkozijnen erin overeind. Ook hebben we de basis voor het dak gemaakt. Hierna hebben wij het project overgedragen aan onze opvolgers. Zij hebben de bouw afgerond.

De bouw van de muur is echter heel erg kostbaar, omdat de totale lengte bijna 1 kilometer is en omdat het brakke grondwater niet geschikt is om cement aan te maken; aanvoer van ontzilt water is dus noodzakelijk.

 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met The Thom Foundation.

bottom of page