top of page

 
PROJECT IN MALAWI -
OOGHEELKUNDIGE ZORG VOOR KINDEREN

 

Initiatief: Lions Werkgroep Blinden

Start project: januari 2014

PartnerWilde Ganzen

Bijdrage: € 8.835,-

Kinderen vormen de helft van de bevolking van ongeveer 15 miljoen mensen in Malawi. Ongeveer 6.000 kinderen kunnen niet goed zien. Slechts 10% van hen gaat naar school. Een aantal kinderen met ernstige oogaandoeningen volgt onderwijs in speciale scholen. Drie van deze scholen deden mee aan een proefproject: Montfort in het zuiden, Nsialudzu in het midden en Ekwendeni in het noorden van Malawi.

 

Het proefproject liep van augustus 2012 tot juni 2013. Het proefproject had twee doelen. Het eerste was het onderzoeken van elk kind, om de aard van de oogaandoening vast te stellen en een behandelplan voor te stellen. Training van oogpersoneel in 'low vision' was hier een onderdeel van. Het tweede doel was het opleiden van leerkrachten van de drie scholen om goed om te gaan met deze kinderen, nadat zij een bril hebben gekregen of een oogoperatie hebben ondergaan. De resultaten van het proefproject zijn bemoedigend en rechtvaardigen een vervolgproject.

 

De begeleiding van kinderen met een visuele beperking in Malawi is een uitdaging. Er zijn weinig oogartsen in het land. Een van hen heeft in de stad Blantyre een oogcentrum opgezet; het Blantyre Institute for Community Ophthalmology. BICO heeft als pionier in Malawi programma's opgezet om oogproblemen in gemeenschappen aan te pakken. Blantyre Institute for Community Ophthalmology (BICO) voerde het proefproject uit. Deskundigen uit Tanzania en Nederland waren intensief bij het project betrokken.

Voortzetting project in 2014

Het project wordt voortgezet met een school voor blinde en slechtziende kinderen, die ook meedeed met het proefproject (Montfort) en met twee nieuwe scholen (Makande in Chikwawa District and Nazombe in Phalombe). Het vervolgproject in 2014 bereikt ongeveer 120 kinderen. De kinderen van de twee andere scholen , Nsialudzu and Ekwendeni, krijgen nu lokaal ondersteuning, met name dankzij het proefproject.

Verwacht resultaat

  • Participatie van twee nieuwe scholen (Makande en Nazombe) in het vervolgproject.

  • Vier optometristen die vertrouwd zijn geworden met 'slecht zicht'.

  • 80 kinderen van twee nieuwe scholen, Makande en Nazombe, die een oogonderzoek hebben gehad.

  • 40 kinderen van Montfort die een vervolgonderzoek hebben gehad.

  • 12 nieuwe leerkrachten die zijn opgeleid voor het begeleiden van kinderen met een visuele beperking.

  • Ouders van kinderen in de drie scholen die meer betrokken zullen zijn bij de ondersteuning van hun kinderen.

 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

 
PROJECT IN MALAWI -
REVALIDATIECENTRUM IN LILONGWE

 

InitiatiefSOS Kinderdorpen

Bijdrage: circa € 10.000,-

Start project: februari 2013

Geplande oplevering: 2014

Het medisch centrum Lilongwe bereikt 1.000 kwetsbare kinderen per jaar en ziet gemiddeld 60 patiënten per dag.

Een onderdeel van dit medisch centrum is het Children's Rehabilitation Program. Het programma richt zich specifiek op kinderen met een handicap. Zowel kinderen vanuit het SOS kinderdorp Lilongwe als de brede gemeenschap hebben toegang tot de diensten die worden verzorgd binnen dit programma.

 

De handicaps van de kinderen binnen het programma verschillen, maar de meerderheid van de kinderen hebben cerebrale parese (spasme) of een hersenbeschadiging veroorzaakt door malaria. Recentelijk is de Speech Therapy Room in Lilongwe gerenoveerd. In deze ruimte kunnen kinderen met een beperking nu adequater behandeld worden.

 

Ondersteuning vindt zowel plaats vanuit het revalidatiecentrum als ook ambulant. Binnen het centrum worden kinderen met een handicap en hun ouders ondersteund. De kinderen krijgen er communicatie- en/of fysiotherapie waardoor zij beter leren omgaan met hun handicap. De belangrijkste succesfactor van de therapieën en oefeningen is de aanpak die gericht is op het hele gezin. De ouders worden actief betrokken bij de therapie en hen wordt geleerd hoe ze ook thuis hun kind kunnen blijven stimuleren, zodat de ontwikkeling van het kind optimaal ondersteund wordt. Het programma bereikt wekelijks gemiddeld 120 gehandicapte kinderen.

 

The Thom Foundation heeft er mede voor gezorgd dat het centrum voorzien is van hulpmiddelen, zoals rolstoelen, stastoelen (voor die kinderen die niet kunnen zitten), een machine voor de behandeling van neurologische aandoeningen en een behandelbank.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met The Thom Foundation.

 

PROJECT IN MALAWI -

ONDERSTEUNING MEDISCH CENTRUM GEHANDICAPTE KINDEREN

 

InitiatiefSOS Kinderdorpen

Start project: mei 2012

Partner: The Thom Foundation

Geplande oplevering: mei 2013

Bijdrage: € 22.000

Malawi is een van de armste landen ter wereld. De economie is kwetsbaar, doordat het land grotendeels leunt op de agrarische landbouw, zoals het verbouwen van thee en tabak. Het opleidingsniveau van de bevolking is laag en de Aids-epidemie heeft een enorme impact op het land. Malawi kent een hoog percentage volwassenen die besmet zijn met HIV/Aids (ongeveer 930.000 volwassen, wat 11,9% van de bevolking is).

Er vallen ongeveer 68.000 doden per jaar door Aids en per dag raken ongeveer 250 mensen

geïnfecteerd. De kindersterfte in Malawi ligt hoog en de levensverwachting bij geboorte is 50 jaar.

Kinderen lopen een verhoogd risico op diarree, hepatitis A, buiktyfus en malari. Bescheiden lichtpuntjes

zijn er ook. Er is vooruitgang geboekt in de distributie van HIV/Aids remmende middelen.

Hulpverlenende programma's in het land richten zich meer en meer op het voorlichten van de bevolking

op het gebied van ziektepreventie en het stimuleren van economische zelfredzaamheid. Dit werpt zijn

vruchten af. De kindersterfte loopt terug, als ook het aantal besmettingen met HIV/Aids en malaria.

Bij de uitvoering van dit project gaat The Thom Foundation de samenwerking aan met 

SOS KinderdorpenSOS Kinderdorpen is een grote organisatie die in 133 landen actief is. In 1949 werd in 

Oostenrijk het eerste SOS Kinderdorp opgericht door Hermann Gmeiner. Inmiddels is SOS Kinderdorpen

Internationaal al meer dan zestig jaar dé specialist in de opvang van kinderen die er alleen voor staan

overal ter wereld. SOS Kinderdorpen is o.a. al ruim 20 jaar actief in Malawi.

malawi1.png
blantyre.png

Moeder met kind

Het medisch centrum in Blantyre

Een van de medische centra van SOS Kinderdorpen is Medisch Centrum Blantyre in Malawi. Dit centrum bereikt 2.000 kwetsbare kinderen per jaar. Het centrum heeft een sterke focus op HIV/Aids-behandeling en het tegengaan van de HIV-pandemie in de regio. Daarnaast zijn er een polikliniek en een apotheek aanwezig. Twee keer per maand komt er een gespecialiseerde kinderarts naar het medisch centrum om kinderen uit het SOS Kinderdorp en de gemeenschap rondom het kinderdorp te onderzoeken.

Speciale focus op gehandicapte kinderen 

Een onderdeel van het medisch centrum in Blantyre is het Children's Rehabilitation Program. Het programma richt zich specifiek op kinderen met een handicap. Het is de enige rehabilitatie-voorziening in de regio. Zowel kinderen vanuit het SOS Kinderdorp Blantyre als de brede gemeenschap hebben toegang tot de diensten die worden verzorgd binnen dit programma.

De beperkingen van de kinderen binnen het programma verschillen, maar de meerderheid van de kinderen hebben cerebrale parese (spasme) of een hersenbeschadiging veroorzaakt door malaria. 

Kaart van Malawi

malawi2.png

Het programma bereikt wekelijks gemiddeld 250 kinderen. Er werken momenteel zes medewerkers binnen het programma, waarvan er vier therapeuten. Op dit moment wordt het programma versterkt door een fysiotherapeute uit Australië die zich vrijwillig inzet. Er zijn twee assistenten in opleiding aan het programma verbonden. Ondersteuning vindt plaats zowel vanuit het rehabilitatiecentrum als ambulant.

Binnen het rehabilitatiecentrum worden kinderen met een handicap en hun ouders ondersteund. De

kinderen krijgen er communicatie- of fysiotherapie zodat zij beter leren omgaan met hun handicap. De

belangrijkste succesfactor van de therapieën en oefeningen is de aanpak die gericht is op het hele gezin.

De ouders worden actief betrokken bij de therapie en hen wordt geleerd hoe ze ook thuis hun kind kunnen

blijven stimuleren, zodat de ontwikkeling van het kind optimaal wordt ondersteund.

In het trainingscentrum worden speciale stoelen ontwikkeld die beschikbaar zijn voor de kinderen. Ook

beschikt het trainingscentrum over materialen, zoals krukken en trainingsapparatuur. Daarnaast werken de

therapeuten ambulant. Elke twee weken bezoeken de medewerkers de gezinnen die therapie volgen om

met hen te trainen en te oefenen in hun eigen omgeving. Ook bezoeken zij aangrenzende dorpen om daar

op locatie collectieve trainingsessies en/of voorlichting te verzorgen. De medewerkers bezoeken de lokale

scholen om leraren voor te lichten hoe ze handicaps kunnen signaleren en hoe om te gaan met kinderen

met speciale behoeften in hun klas.

Het project

Met onze bijdrage wordt het gehele jaar het programma gesteund, zodat wekelijks gemiddeld 250

kinderen met een handicap kunnen rekenen op professionele zorg van een therapeut.

Voorts krijgen zij hulpmaterialen om hun dagelijkse leven dragelijker te maken. Met de

voorlichting en training aan de ouders en gemeenschap wordt er een belangrijke stimulans gegeven om

de positie van de zeer kwetsbare kinderen met een handicap te verbeteren. De Thom Foundation is blij

dit mooie project te mogen steunen.

 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

Kind met looprek

bottom of page