top of page

 

PROJECT IN NEPAL -

NEPAL GEEFT! 

 

InitiatiefStichting Nepal Geeft!

PartnerWilde Ganzen

Start project: augustus 2019

Oplevering project: augustus 2021

​Bijdrage: € 5.800

Stichting Nepal Geeft! (SNG) is opgericht in 2014. SNG richt zich op de verbetering van de levensomstandigheden van mensen in Nepal, op het bieden van een toekomstperspectief in de meest brede zin van het woord, op het bieden van een menswaardig(er) bestaan. SNG werkt lokaal samen met Himalayan Education And Development (HEAD Nepal), een organisatie die zich richt op het aanbieden van onderwijs en training aan de visueel en lichamelijk beperkte kinderen in Humla.

 

Bijna 95% van de kinderen met een beperking is analfabeet. Door armoede, gebrek aan onderwijs en een laag bewustzijn van de implicaties van het leven met een beperking, zijn gezinnen met kinderen met een beperking niet in staat om hun opleiding volledig te ondersteunen.

 

Kinderen met een beperking worden in een vorig leven als vervloekt beschouwd voor hun verkeerde daden en kunnen zelfs door hun eigen familie worden afgewezen. Om dit probleem op te lossen is de 'Mobiele School' bedacht om dergelijke kinderen te bereiken en om het bewustzijn over beperking, sociale inclusie en toegang tot onderwijs te vergroten. De school werkt via leraren die te paard reizen naar de afgelegen bergdorpen zonder wegverbindingen, waarbij lesmateriaal wordt meegenomen. Ze gaan van deur tot deur en bieden lessen aan kinderen en hun ouders en volgen een reeks trainingen voor leraren en lokale vertegenwoordigers voor een betere educatieve inclusie van dergelijke kinderen in reguliere scholen.

De algemene doelstelling van de Mobiele School is kinderen te bereiken die uitgesloten zijn van onderwijs. De specifieke doelstelling is dat (1) kinderen met een beperking met succes worden geïntegreerd in het reguliere onderwijs via een inclusieve aanpak, (2) de ouders van kinderen met een beperking hun manier van denken en hun houding tegenover kinderen met een beperking veranderen en positief worden over hun toekomst en (3) de reguliere scholen (leraren) en lokale vertegenwoordigers goed uit te rusten voor inclusief onderwijs. De kinderen met een beperking worden geïntegreerd in het reguliere onderwijs.

 

Wat gaat er concreet gebeuren? De kernactiviteiten bestaan uit: onderzoek/identificatie van kinderen met een beperking, gesprekken met ouders over het belang van onderwijs, bewustwording en voorlichting in de gemeenschap, lesgeven aan de kinderen, en bijscholing/begeleiding leraren van de reguliere scholen over inclusief onderwijs. Minstens 230 kinderen met verschillende beperkingen in twee plattelandsgemeenten krijgen profijt van dit project. De kinderen zijn medio 2018 geïdentificeerd. Door uitstekende veldwerk is de situatie van de kinderen goed in kaart gebracht. Het vervolgtraject is eind 2018 gestart en loopt door in 2019. De leeftijd van de kinderen varieert tussen de 5 en 18 jaar oud; de beperkingen zijn zeer divers (fysiek, visueel, doof / slechthorend, spraak, intellectueel en/of meervoudige beperkt). 

The Thom Foundation heeft dit project kunnen steunen met het bedrag van 5800 euro.

 

Voor meer informatie over onze bijdrage aan dit project, neem contact op met TTF.

 

PROJECT IN NEPAL -

ONDERSTEUNING OPERATIES GEHANDICAPTE KINDEREN

 

Initiatief: Stichting Global Exploration

Start project: juni 2017

PartnerWilde Ganzen

Oplevering project: medio 2015

​Bijdrage: € 2.900

In het westen van Nepal, bij de plaats Doti, zijn acht kinderen geïdentificeerd die zouden moeten worden geopereerd om hen van hun handicap af te helpen. De ouders van deze kinderen kunnen zich de reis- en verblijfskosten niet veroorloven. De busreis duurt twee dagen duurt en de tocht naar de bushalte is al twee dagen lopen. Friends of the Disabled wil deze kinderen en de begeleidende ouders naar de stad vervoeren, de operaties laten uitvoeren en de revalidatie organiseren.

 

Het gaat om het herstel van beperkingen door trauma (3), verbranding (2) en aangeboren afwijkingen (3).

Door het herstel van deze beperkingen kunnen deze kinderen beter functioneren in de maatschappij. Zo kunnen zij naar school gaan en bijvoorbeeld weer spelen met andere kinderen.

Op verzoek van onze partner Wilde Ganzen heeft The Thom Foundation de ondersteuning van dit project op zich genomen.

 

Voor meer informatie over onze bijdrage aan dit project, neem contact op met TTF.

 

PROJECT IN NEPAL -

SANITAIRE VOORZIENINGEN IN JUMLA

Initiatief: ICFON ('Int'l Council for Friends of Nepal')

PartnerWilde Ganzen

​Bijdrage: € 2.400

De Karnaligebied is de armste en minstontwikkelde zone van Nepal. Het blindenhostel in Jumla vangt blinde kinderen en jongeren op die thuis alleen achtergelaten werden en helemaal aan hun lot werden overgelaten. Belangrijk is dat zij zelfvertrouwen krijgen en vrolijk worden. In dit hostel is dat het geval. De kinderen leven samen met hun lotgenoten, gaan naar school en leren alles zoveel mogelijk zelfstandig te doen. Ook op het gebied van hygiëne zijn er verbeteringen aan te brengen.

 

De doelgroep bestaat uit 12 blinde kinderen en jongeren in de leeftijd van 3 tot 23 jaar. Het betreft 5 meisjes en 7 jongens. Zij zijn afkomstig uit afgelegen dorpen in de Karnaligebied en komen van arme families, maar wel uit de buurt van het hostel. Hun ouders leven van de landbouw en hebben nauwelijks een inkomen.

 

De school bevindt zich echter in een slechte buurt, nabij de haven en bij sloppenwijken. De school is niet beschermd door een muur en mensen kunnen dus vrijelijk rondlopen op het centrum dat uit meerdere gebouwcomplexen bestaat. Dat leidt er toe dat kinderen seksueel worden misbruikt.

 

Het doel van het project is basisfaciliteiten verschaffen zodat de blinde jongeren zichzelf kunnen redden. Er worden sanitaire voorzieningen aangelegd. Er komen 2 toiletten en er wordt een fundering voor 2 douche- en wasruimtes gelegd. Tenslotte wordt er een warmwatervoorziening op zonne-energie aangelegd.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

bottom of page