top of page

 
PROJECT IN OEGANDA -
VELDWERK PROJECT  DISABILITY

Looptijd project:  Nov 2022 - Jan 2023

Bijdrage: € 4.000

 

Stichting Kumi Hospital zet zich al 15 jaar  in voor een ziekenhuis en basisschool in Kumi, een klein plaatsje in Oost-Oeganda. De steun van de stichting richt zich op 3 pijlers:  gezondheidszorg, onderwijs en zelfredzaamheid. Eén van de projecten die Stichting Kumi Hospital, met de steun van The Thom Foundation uitvoert is het Veldwerk project  Disability: ondersteuning bieden aan kinderen met een lichamelijke  en/of verstandelijke beperking, zodat zij mobieler en daarmee  zelfredzamer kunnen zijn. Op die manier willen wij kinderen met een  

beperking uit hun isolement halen en ze de mogelijkheid bieden om zelfstandig aan het alledaagse leven mee te doen.

Ten aanzien van de specifieke doelgroep van kinderen trekken de veldwerkers van het ziekenhuis samen met de collega’s van de Nutrition Unit (afdeling die zich specifiek richt op het opsporen en behandelen van ondervoede kinderen) erop uit om kinderen met een beperking te ondersteunen in de buitengebieden rond het ziekenhuis. Concreet gaat het dan om een gebied met zo’n 2 miljoen mensen in een straal van 60 km rond het ziekenhuis. 

 

Kinderen die hulp nodig hebben worden ter plekke geïndiceerd en geregistreerd, waarna de hulp geboden wordt. Met het oog op dit project gaat het hier om hulp gericht op het oplossen of verlichten van een lichamelijke en/of verstandelijke beperking van een kind. Dit door middel van het financieren van operaties en het verschaffen van hulpmiddelen zoals krukken driewielers, rolstoelen en protheses.

Met relatief eenvoudige hulpmiddelen en operaties verandert het leven van een kind met een beperking in positieve zin enorm. Ze kunnen weer meedoen in de samenleving, zijn voor heel eenvoudige handelingen zoals ‘zich verplaatsen’ minder tot niet meer afhankelijk van de mensen in hun directe omgeving en worden daardoor ook minder als een last ervaren. Sommige kinderen zijn hierdoor ook weer in staat om naar school te gaan, simpelweg omdat ze er nu met een hulpmiddel kunnen komen.

In het najaar van 2022 heeft de voorzitter van de stichting Kumi een bezoek aan Oeganda gebracht en ter plaatse met de coordiantor van het ziekenhuis overlegd waar de €4.000 euro die TTF gedoneerd heeft aan besteed gaat worden. Er zijn mede dakzij TTF 20 operaties uitgevoerd, 8 orthopedische hulpmiddelen gemaakt, 1 rolstoel en 4 fietsen aangeschaft. 

Voor meer informatie over onze bijdrage aan dit project, neem contact op met TTF.

 
PROJECT IN OEGANDA -
DISABILITY NOT INABILITY

 

Initiatief: Stichting Cycling out

of Poverty (CooP)

Partner: Ekisa Ministries en Cycling out of Poverty Foundation Uganda

Start project: maart 2020

Oplevering: december 2020

Bijdrage: € 6.000

Kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking in Oeganda zijn vaak buitengesloten van enige sociale activiteit, laat staan dat ze zelfstandig een inkomen kunnen genereren. 

 

Ekisa Ministries is een NGO (niet-gouvernementele organisatie, ofwel een organisatie die onafhankelijk is van de overheid en maatschappelijk belang) die meer dan 100 kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, in geïsoleerde dorpen rondom Jinja ondersteunt. Daarnaast begeleiden zij families bij het vervullen van hun basisbehoeften. Ekisa is uitermate goed op de hoogte van de lokale behoefte en zij hebben Cycling out of Poverty Uganda al meermalen benaderd voor ondersteuning op gebied van mobiliteit. Laatstgenoemde heeft de Nederlandse tak, Cycling out of Poverty Nederland (CooP-Africa), gevraagd om hulp

Cycling out of Poverty is een Nederlandse stichting en ondersteunt scholieren, gezondheidsvrijwilligers, boeren en kleine ondernemers in

Kenia en Oeganda met fietsen om de toegang tot basisbehoeften en -diensten te verbeteren,

zoals onderwijs, gezondheidszorg, werk en

inkomen.

CooP heeft The Thom Foundation gevraagd het project ‘Disability is not inability’ te adopteren.

Concreet betekent dit dat wij 25 kinderen kunnen helpen hun mobiliteit te verbeteren door

lokaal op maat geproduceerde mobiliteit hulpmiddelen te verstrekken, in dit geval 15

rolstoelen en 10 handdriewielers.Daarnaast krijgt Ekisa Ministries een bakfiets geschonken

 worden een aantal mensen opgeleid en getraind om de mobiliteitsmiddelen te onderhouden

en repareren. 

Invloed Corona

In het begin van 2020 is een inventarisatie gemaakt van de kinderen die de

mobiliteitshulpmiddelen nodig hebben en welke. Er werd gestart met de productie, maar

kort daarna ging Oeganda in een lockdown en werden de activiteiten gestaakt.  
Bij de opstart van de productie in juni, bleken veel materialen door de Corona- maatregelen

duurder, schaarser of helemaal niet aanwezig. Daarnaast werd de productiecapaciteit afgeschaald om de vereiste afstand op de werkvloer te kunnen waarborgen. De intensieve samenwerking tussen het medisch team van Ekisa en CooP, heeft er toe geleid dat de rolstoelen en handdriewielers -in afwijking van de eerdere standaard maten S, M en L- nu helemaal op maat worden gemaakt. De productie duurde daardoor iets langer en was iets kostbaarder, maar heeft er toe geleid dat de fysieke is geoptimaliseerd. 
Eind vorig jaar zijn alle hulpmiddelen geleverd!

Ekisa Ministries neemt de opvolging en de monitoring over het gebruik van de hulpmiddelen en de evaluatie voor haar rekening. Daarmee is de continuïteit van het project gewaarborgd.
 

Voor meer informatie over onze bijdrage aan dit project, neem contact op met TTF.

Disability not Inability

Oeganda .png

 
PROJECT IN KENIA, TANZANIA, OEGANDA -
OUTREACH

 

InitiatiefAmref Flying Doctors

Start project: december 2018

PartnerAmref Flying Doctors

Oplevering: februari 2019

Bijdrage: € 7.400

Een Afrikaanse organisatie met Afrikaanse gezondheidsoplossingen voor de mensen in Afrika: dat is Amref Flying Doctors in het kort. De activiteiten van Amref variëren van het direct verlenen van medische zorg tot het verzorgen van opleidingen en het geven van gezondheidsvoorlichting. De medische vluchten die worden uitgevoerd naar afgelegen gebieden in Afrika is nog steeds een belangrijk programma van Amref Flying Doctors. Dit programma wordt Outreach genoemd.

Een concreet onderdeel van de Outreach-activiteiten is het uitvoeren van reconstructieve

operaties, zoals operaties aan hazenlippen en brandwonden in een wijdverbreid netwerk van

klinieken, waarmee wordt samengewerkt. De precieze invulling is afhankelijk van de behoefte

per regio wat reconstructieve chirurgie betreft, de beschikbare financiële middelen,

gebeurtenissen per land en andere ontwikkelingen.

 

Tijdens deze bezoeken op deze vluchten voeren de chirurgen van Amref gemiddeld 60

hersteloperaties bij kinderen met een hazenlip uit. Doelstelling voor 2018 en 2019 is het

uitbreiden van het aantal vluchten en operaties: 150 hersteloperaties in 2018 en zelfs 150 in

2019. Zo verlossen we de komende drie jaar maar liefst 300 kinderen van hun mogelijk

levensbedreigende aandoening. Een hersteloperatie aan een brandwond, hazenlip of

gespleten gehemelte kost gemiddeld 370 euro.

Met onze bijdrage maakt The Thom Foundation 20 hersteloperaties mogelijk. Met deze

steun zorgen Amref Flying Doctors en The Thom Foundation dat kinderen in de afgelegen

gebieden in Kenia, Tanzania en Oeganda kunnen drinken en eten, kunnen praten en lachen, kunnen lopen en bewegen, en gezond kunnen opgroeien

 

Voor meer informatie over onze bijdrage aan dit project, neem contact op met TTF.

foto-amref.jpg

Amref vliegtuig

 
PROJECT IN OEGANDA -
OPERATIES

 

Initiatief: CURE Children's Hospital of Uganda

Start project: juli 2018

PartnerLilianefonds

Geplande oplevering: december 2018

Bijdrage: € 6.480,-

Via het Lilianefonds kregen wij het verzoek om het CURE Children's Hospital in Mbale, Oeganda te ondersteunen.

In dit ziekenhuis, dat in 2000 is opgericht, worden vooral kinderen behandeld met een handicap. Het ziekenhuis is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met een waterhoofd (70% van de behandelingen), een open ruggetje (20% van de behandelingen) en andere ontwikkelingsstoornissen van het centrale zenuwgestel.

Sinds de oprichting heeft dit ziekenhuis ongeveer 65.000 patiëntjes kunnen helpen. Bij 15.000 patiëntjes hebben zij een levensreddende operatie kunnen verrichten.

 

De meeste kinderen zijn tussen de twee en vier maanden oud als zij worden geopereerd. Na het operatie biedt het ziekenhuis nazorg, onder andere met mobiele klinieken. Ook biedt het ziekenhuis ondersteuning aan de ouders van de kinderen die zij helpen. Ouders krijgen uitleg over wat er met hun kind aan de hand is, wat er gaat gebeuren en hoe zij na de operatie hun kind het beste kunnen verzorgen.

 

Hoewel een operatie een groot verschil maakt, kunnen aandoeningen leiden tot beperkingen in het verdere leven van het kind. Het is dan ook belangrijk dat de ouders, en hun omgeveing, goed worden voorgelicht. Het ziekenhuis verzorgd deze voorlichting waarmee wordt bijgedragen aan de acceptatie van kinderen met een handicap.

Mobiele klinieken spelen een belangrijke rol in het geven van deze voorlichting op andere locaties dan het ziekenhuis zelf.

Met de steun die The Thom Foundation geeft aan het CURE Children's Hospital worden zij in staat gesteld een 30-tal operaties uit te voeren.

 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met The Thom Foundation.

 

PROJECT IN KENIA, OEGANDA, TANZANIA -

OUTREACHPROGRAMMA VOOR RECONSTRUCTIE CHIRURG

 

InitiatiefAmref Flying Doctors

Start project: september 2016

PartnerAmref Flying Doctors

Oplevering: december 2016

Bijdrage: € 7.000

Het oudste en een van de meest omvangrijke programma's van Amref is medische zorg in afgelegen gebieden in Oost-Afrika, ook wel Outreach genoemd. Dit is hoe Amref ooit begonnen is.

Ruim 50 jaar geleden was het vrijwel onmogelijk de bevolking in afgelegen gebieden in Afrika te bereiken. Daarom nam de Britse dokter Michael Wood zelf de stuurknuppel van een Cessna in handen: als de zieken niet naar de dokter konden komen, moest de dokter maar naar de mensen gaan. Met Outreach wordt nog steeds medische zorg geleverd in afgelegen gebieden in onder andere Kenia, Oeganda en Tanzania. Daarnaast worden er tijdens de Outreach bezoeken lokale artsen, plastisch chirurgen en verpleegkundigen opgeleid. Op die manier worden de afgelegen klinieken geleidelijk aan zelfredzamer.

 

Amref Flying Doctors verbetert door reconstructieve operaties uit te voeren de levens van kinderen

met een beperking in Afrika. Als kinderen met een gespleten gehemelte niet worden geopereerd

kunnen zij geen voeding tot zich nemen en binnenhouden waardoor hun levenskansen drastisch

afnemen. Het zijn niet alleen kinderen met een hazenlip bij wie de Afrikaanse doktoren

levens veranderende hersteloperaties toepassen. Operaties aan ontsierende brandwonden 

voorkomen dat er pijnlijke vergroeiingen ontstaan. Kinderen bij wie een hersteloperatie aan een

klompvoetje wordt uitgevoerd krijgen de kans te leren lopen en een menswaardig bestaan op te

bouwen.

 

 

 

 

Voor meer informatie over onze bijdrage aan dit project, neem contact op met TTF.

In de operatiekamer

Foto-1-AMREF2.png
resultaat-voorna.png

De uitvoering van reconstructieve operaties geeft deze kwetsbare kinderen de kans zich te ontwikkelen en op een gelijkwaardige wijze deel te nemen aan en betrokken te zijn bij de samenleving.

 

The Thom Foundation heeft vier medische vluchten vanuit Kenia, Tanzania en/of Oeganda bekostigt. Hierdoor zijn 600 consulten en 50 operaties bij kinderen mogelijk gemaakt.

Voor en na de operatie

 
PROJECT IN KENIA, OEGANDA, TANZANIA -
OUTREACHPROGRAMMA VOOR RECONSTRUCTIE CHIRURG

 

InitiatiefAmref Flying Doctors

Start project: mei 2014

PartnerAmref Flying Doctors

Bijdrage: € 3.000

AMREF Flying doctors is voor velen geen onbekende organisatie. Zij werken al jaren aan het verbeteren van de gezondheid voor kwetsbare groepen in Afrika.

Het oudste en meest omvangrijke programma is het verlenen van medische zorg in afgelegen gebieden in oostelijk Afrika, ook wel Outreach genoemd. Met dit programma is AMREF, bij haar oprichting 50 jaar geleden, gestart. U kent het beeld vast wel. Met een klein vliegtuigje bezoekt AMREF afgelegen gebieden in bijvoorbeeld Oost-Afrika om daar medische zorg te bieden.

 

Het project richt zich op het verrichten van reconstructieve operaties bij kinderen met bijvoorbeeld een open gehemelte of een hazenlip. Maar ook bij kinderen met ernstig vergroeiingen na bijvoorbeeld ernstige verbranding, polio e.d.

Met de bijdrage die The Thom Foundation heeft gedaan wordt AMREF in staat gesteld om 10 operaties bij deze kinderen uit te voeren.

Voor meer informatie over onze bijdrage aan dit project, neem contact op met TTF.

 
PROJECT IN OEGANDA -
WATERPUTTEN BOUWEN IN NAMASAGALI

 

Initiatief: Hope Alive Uganda

Partner: Diverse

Start project: 2013

Geplande oplevering: medio 2014

Bijdrage: circa € 7.900,-

In Namasagali, Kamuli district, wil Hope Alive Uganda een waterput aanleggen op het terrein van Namasagali secondary school, een school voor voortgezet onderwijs in Namasagali. Op dit moment is daar geen waterput en lopen de kinderen en vrouwen uit de gemeenschap vele kilometers om water te halen. Water is de eerste levensbehoefte, maar het halen van dit water in Namasagali is niet zonder gevaar of altijd goed voor de gezondheid. Daarnaast ontbreken goede sanitaire voorzieningen, zoals watertaps waar de kinderen hun handen na latrine gebruik kunnen wassen, zodat hygiëne wordt bevorderd en ziekten worden teruggedrongen.

 

Hope Alive Uganda heeft ervoor gekozen de waterput op het terrein van Namasagali secondary school aan te leggen. Door de centrale ligging van de school kunnen ook omwonenden gebruikmaken van deze waterput. Een andere reden is om de leerresultaten van leerlingen te bevorderen en gevaren voor kinderen en vrouwen op hun zoektocht naar water terug te dringen. De algehele gezondheid wordt verbeterd door toegang tot veilig drinkwater op korte afstand.

 

Over het algemeen is sanitair een groot gebrek in Namasagali en verkeren de sanitaire voorzieningen in slechte staat. Omdat toegang tot drinkwater hand in hand gaat met goede sanitaire voorzieningen heeft Hope Alive Uganda besloten drie watertaps aan te leggen om de sanitaire voorzieningen te verbeteren. Door het aanleggen van deze watertaps kan de Namasagali secondary school aandacht besteden aan het belang van handenwassen na latrinegebruik en worden hierdoor tevens ziekten teruggedrongen. Hygiëne wordt hierdoor bevorderd.

 

In dit project neemt The Thom Foundation een deel van de totale financiering voor zijn rekening. Andere stichtingen die dit project ondersteunen zijn Impulsis, Share4more en de Dutch Flower Foundation.

The Thom Foundation heeft een eerdere samenwerking met Hope Alive Uganda als zeer prettig ervaren. Toen betrof het een project voor de aanleg van groentetuinen voor weeskinderen.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met The Thom Foundation.

 
PROJECT IN OEGANDA  -
GROENTETUINEN VOOR WEESKINDEREN IN KISOZI

 

Initiatief: Hope Alive Uganda

Partner: Hope Alive Uganda

Start project: mei 2010

Geplande oplevering: zomer 2010

Bijdrage: € 1.800,-

Hope Alive Uganda is een Ugandeze organisatie die zich richt op weeskinderen en arme gezinnen in Kisozi (Centraal Uganda).

In Kisozi zijn 50 weeskinderen en arme gezinnen die officieel door Hope Alive Uganda zijn geregistreerd. De weeskinderen worden opgevangen door gezinnen die grote moeite hebben rond te komen en in hun eigen bestaan te voorzien. Daarom zet Hope Alive Uganda projecten op waardoor een gezin en het opgenomen weeskind in hun eigen bestaan kan gaan voorzien.

uganda1.png

Een van de projecten is het groentetuinenproject. Door groente en mais te verbouwen hebben de mensen en weeskinderen een gevarieerder voedselaanbod. Ook hebben ze zo de mogelijkheid groenten te verkopen. De winst van de oogst is gericht op het creëren van onderwijsmogelijkheden van de weeskinderen, zoals de aanschaf van schoolmaterialen en -uniformen en het schoolgeld van de kinderen. De leeftijd van de weeskinderen varieërt van 4 tot 12 jaar en de meesten van hen gaan niet naar school. 

The Thom Foundation steunt dit project zodat arme

gezinnen met opgenomen weeskinderen een eigen inkomen

kunnen verdienen. Zo worden de leefomstandigheden van

deze weeskinderen enorm verbeterd.

De aangelegde groentetuin

uganda2.png

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met The Thom Foundation.

Kinderen aan het werk

bottom of page