top of page

 
PROJECT IN SRI LANKA -
AANSCHAF HULPMIDDELEN
 

Start project: December 2023

Bijdrage: €2.330,-

Al langer werkt The Thom Foundation nauw samen met de stichting ASL. Door deze samenwerking hebben wij al veel kinderen met een beperking in Sri Lanka kunnen helpen.

Onder andere door hen te voorzien van hulpmiddelen zoals rolstoelen. Daarnaast heeft deze samenwerking ook geleid tot het opknappen van 2 klaslokalen zodat een groot aantal kinderen met een beperking naar school kunnen. Over deze aanvraag van ASL hoefden wij dan ook niet lang na te denken. Naast de aanschaf van diverse hulpmiddelen voor in totaal 9 kinderen gaan wij er ook voor zorgen dat 2 kinderen een schooluniform kunnen aanschaffen, wat verplicht is in Sri Lanka zodat ook zij naar school kunnen.

Het overzicht van de hulpmiddelen en kinderen die wij steunen vind u hier. 

 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

Update December 2023: De eerste kinderen hebben hun hulpmiddelen ontvangen.  

57befcb5-7d26-46a6-803b-6946ad937b96.JPG
59da4540-2e3f-422e-aa73-f2760bfc34b1.JPG
0a59bcd4-ef4b-42d4-9845-4f3526772d48.JPG

 
PROJECT IN SRI LANKA -
AANSCHAF ROLSTOELEN
 

Start project: Juni 2023

Bijdrage: €876,-

Zoals op onze website te lezen valt heeft The Thom Foundation al langer een goede en duurzame samenwerking met Stichting Ayubowan Sri Lanka, kortweg ASL. Een stichting die zich met name in Sri Lanka inspant om de leefomstandigheden voor kinderen met een beperking te verbeteren.

 

Door regelmatig Sri Lanka te bezoeken zien zij ter plaatse welke hulp er nodig is. Dit keer kwam er een verzoek vanuit ASL voor de aanschaf van 3 rolstoelen waardoor 3 kinderen met een lichamelijke beperking weer mobiel zijn. Mede hierdoor is het voor hen mogelijk om naar school te gaan.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

 
PROJECT IN SRI LANKA -
BOUW SCHOOL
 

Start project: juli 2019 - december 2022

Oplevering project: november 2019 -2024

Bijdrage: € 9.972- 

The Thom Foundation steunt inmiddels voor het vierde jaar de stichting Ayubowan Sri Lanka, afgekort A.S.L. De reden waarom wij dit doen is omdat de projecten van A.S.L. naadloos aansluiten bij onze doelstelling, namelijk hulp bieden aan gehandicapte kinderen die veelal leven in armoede. Daarnaast zijn de verzoeken van A.S.L. altijd goed onderbouwd en gaat het om hele concrete hulpvragen (veelal op individueel niveau) en krijgen we altijd goede en snelle terugkoppeling over de resultaten. En niet in de laatste plaats hebben we tijdens een persoonlijke kennismaking met de drijvende krachten achter deze stichting, Jeannette en Joke, persoonlijk mogen ervaren hoe enorm betrokken zij zijn bij de kinderen waarvoor zij 'het verschil' willen maken.

SriLanka-school.jpeg

Het oosten van Sri Lanka is erg arm. In het plaatsje Hansayapalama ligt de Leelarathna Maha Vidyala school, waar ongeveer 1600 kinderen onderwijs genieten. Op het terrein staat een gebouwtje waarvan twee ruimtes niet worden gebruikt. Het hoofd van de school is genegen een van de ruimtes beschikbaar te stellen om deze in te richten voor kinderen met een beperking.

Op dat moment werden daar al elf kinderen met een beperking opgevangen. Deze beperkingen lopen uiteen van auditieve beperkingen tot hyperactieve, lichamelijke beperkingen en verschillende ziekten.

Onthulling van de naam van de school

De school heeft de ambitie meer gehandicapte kinderen onderwijs te bieden, maar het ontbrak hen aan de faciliteiten. Er staan veertien kinderen op een wachtlijst die door de realisatie van de klaslokalen ook naar school kunnen.

De elf kinderen die nu al onderwijs krijgen, krijgen les van een speciaal

opgeleide onderwijzeres en een stagiaire. Zodra de stagiaire haar

opleiding heeft afgerond gaat ze full-time lesgeven. Tevens is er nog

een docente beschikbaar zodra er uitgebreid kan worden.

Om de extra kinderen op te kunnen vangen en les te geven was het

volgende nodig:

  • Renovatie aan klaslokaal, inclusief verven en aanleg elektriciteit.

  • Aanleg vloer in klaslokaal.

  • Plaatsen van aangepast toilet.

  • Speeltuin met veilige speeltoestellen.

  • Nieuw schoolmeubilair (veertien sets tafels en stoelen)

 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

SriLanka-speeltuin.jpeg

Nieuwe speeltoestellen bij de school

 
PROJECT IN SRI LANKA -
UPDATE SCHOOL, TWEEDE KLASLOKAAL
 

PartnersStichting Ayubowan Sri Lanka

Start project: november 2022

Initiatief: Jan en Mirjam

Bijdrage: € 11.850,- 

In 2019 heeft The Thom Foundation de Stichting Ayubowan Sri Lanka (ASL) al eerder financieel ondersteunt bij de realisatie van een klaslokaal in Hansayapalama.Met dit project realiseerde wij de opvang van 11 kinderen met een beperking die tevens les kregen in het genoemde lokaal

 

In de zomer van 2022 brachten Jan en Mirjam, trouwe donateurs van The Thom Foundation, een bezoek aan de school.

Zij zagen dat het lokaal volop in gebruik was maar constateerden ook dat er nog kinderen met een beperking op de wachtlijst stonden en er nog een ruimte was die eenvoudig was te verbouwen naar een klaslokaal.

 

Het besluit was snel genomen dat The Thom Foundation, in samenwerking met de familie Spriensma en ASL, het 2e lokaal wilde realiseren. Hierdoor zouden de 19 kinderen met een beperking ook een kans krijgen om naar school te gaan. Met

financiële steun van TTF en de contacten van ASL is men in november 2022 direct aan de slag gegaan, en de

bouw vordert gestaag.De overheid van Sri Lanka gaat er voor zorgen dat er voor de kinderen een leerkracht

beschikbaar is.

In december 2022 is het nieuwe lokaal officieel geopend door een afvaardiging van de stichting ASL en de

directeur van de school.Naast dat er een nieuw lokaal is gerealiseerd heeft The Thom Foundation ook

bijgedragen in de aanleg van een schoonwater voorziening.

 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

 
PROJECT IN SRI LANKA -
AANSCHAF HULPMIDDELEN
 

Initiatief: Stichting Ayubowan Sri Lanka

Start project: Mei 2022

PartnersStichting Ayubowan Sri Lanka

Bijdrage: € 830,- 

The Thom Foundation steunt sinds 2017 stichting Ayubowan Sri Lanka, afgekort A.S.L. De projecten van A.S.L. sluiten naadloos bij onze doelstelling, en bieden hulp aan gehandicapte kinderen die veelal leven in armoede. Daarnaast zijn de verzoeken van A.S.L. altijd goed onderbouwd en gaat het om hele concrete hulpvragen (veelal op individueel niveau) en krijgen we altijd goede en snelle terugkoppeling over de resultaten. In 2022 heeft A.S.L. opnieuw een aanvraag gedaan bij ons omtrent de aanschaf van hulpmiddelen voor vijf kinderen in Sri Lanka.

 

Nisha is 10 jaar en meervoudig gehandicapt. Zij woont samen met haar zus en alleenstaande moeder. Zij kunnen moeilijk rondkomen en Nisha gaat naar school. Nisha kan moeilijk lopen en haar moeder oefent elke dag met haar. Een rollator wordt aangeschaft als goede aanvulling en hulpmiddel voor Nisha.

 

Adisa is 10 jaar en heeft spina bifida. Zij woont bij haar grootouders omdat haar vader is overleden en haar moeder is weggelopen. Haar grootouders dragen Adisha altijd op de arm, en daarom wordt een rolstoel aangeschaft voor Adisha. 

 

Imashe is 16 jaar en meervoudig gehandicapt. Hij woont bij zijn moeder en hij zit heel dagen op de grond. Na vraag van de Moeder, worden er  loophulpmiddelen voor hem aangeschaft. 

 

Rashinda is 3 jaar en zonder benen geboren. Zijn vader is dagloner en moeder heeft de zorg voor haar gehandicapte zoontje. De ouders willen graag dat Rashinda volgend jaar naar school toe gaat. Daarvoor is ieder geval een rolstoel nodig. Deze wordt aangeschaft. 

 

Dinity is 9 jaar en meervoudig gehandicapt geraakt na een hartoperatie toen ze 3 maanden oud was. Ze heeft een gat in haar hart. Voor het gezin is het onmogelijk om een

goede aangepaste rolstoel te kopen voor hun dochter. Rolstoel wordt aangeschaft voor Dinity en op maat gemaakt door de fysiotherapeut waarmee A.S.L. al een aantal jaar samenwerkt.


 

Alle bovengenoemde hulpmiddelen worden aangeschaft voor de kinderen. De indicatie van deze kosten komen uit op €830,-. 

 

PROJECT IN SRI LANKA -

AANSCHAF HULPMIDDELEN KINDEREN

 

Initiatief: Stichting Ayubowan Sri Lanka

Start project: juni 2017

Partners: Wilde Ganzen en Hellabeem

Oplevering project: juni 2017

Bijdrage: € 1.775- 

The Thom Foundation heeft in 2016 een project van Stichting Ayubowan Sri Lanka (ASL) gesteund met de financiering van meubilair en een computer voor een speciale schoolklas waarin kinderen zitten met een lichamelijk, visueel, verstandelijk en/of meervoudige beperking. In 2017 ontvingen wij nogmaals een verzoek om steun, ditmaal voor de aanschaf van hulpmiddelen voor kinderen.

Voor een jongen van 17 jaar met een spierziekte zijn een scootmobiel en twee rolstoelen

gekocht. De jongen zat voordien thuis omdat er geen transportmogelijkheden waren om bij

school te komen. Door deze hulpmiddelen kan de jongen zich thuis en op school verplaatsen

in een rolstoel en kan hij zelfstandig bij school komen.

Update juni 2018: Via de stichting Ayubowan Sri Lanka kregen wij helaas het trieste nieuws dat

de genoemde zeventienjarige jongen, genaamd Sehan, helaas is overleden aan de gevolgen

van een longontsteking. Door de spierziekte waren zijn longen dermate verzwakt dat de

ontsteking hem fataal werd. Uit contact met de stichting kregen wij het bericht dat door het

gebruik van de scootmobiel men Sehan zag opbloeien. Hij trok er elke dag op uit en zijn

leefwereld werd ineens een stuk groter. Door de opleiding die hij gestart was kreeg hij al

klusjes aangeboden en verdiende hij al wat geld. Hij was erg dankbaar en gelukkig sinds de

komst van de hulpmiddelen. De ouders van Sehan hadden aangegeven dat ze het fijn zouden

vinden als de scootmobiel een fijne nieuwe bestemming ging krijgen.

 

Met onze goedkeuring, en die van de ouders van Sehan, is de scootmobiel door de stichting Ayubowan overgedragen aan mevrouw Sudarma. Zij woont in dezelfde regio als Sehan. Ze heeft een beperking aan haar benen en kan niet lopen. Zij is sociaal werkster en in haar werk geeft zij les aan kinderen met een handicap zodat zij ook een vak leren (o.a. naaister worden) Zij was aangewezen op hulp van anderen om deze kinderen te bezoeken en om haar werk uit te voeren. Naast dit werk is zij ook werkzaam in het plaatselijke commite voor gehandicapten, een comité dat zich inzet voor de belangen van mensen met een beperking in haar regio. Met deze scootmobiel kan zij zelfstandig werken en meer kinderen structureel helpen.

scootmobiel-ALS.png

Stichting ASL heeft in 2016 een klein gehucht bezocht om een rolstoel af te leveren voor een gehandicapte inwoner. Tijdens dit bezoek kwam ASL in contact met de moeder van twee kleine kinderen die beiden eenzelfde afwijking hebben aan hun handen en voeten. De kinderen zijn daardoor niet of nauwelijks in staat te kruipen of te lopen en komen daardoor ook bijna nergens. Op verzoek van Stichting ASL heeft The Thom Foundation een wandelwagen/buggy voor de baby en een rolstoel voor het oudere zusje aangeschaft.

Een vierjarig jongetje wordt vanwege zijn meervoudige handicap behandeld in een revalidatiecentrum. Onder leiding van een fysiotherapeut oefent hij tweel maal per maand in een 'standing frame' om te leren zijn hoofd zelfstandig in balans te houden.

buggy-ALS.png

Trotse buggy eigenaar 

Omdat deze oefenfrequentie te laag is om effect te sorteren was het advies van de revalidatiearts een 'standing frame' thuis aan te schaffen. Door middel van onze steun is dit gerealiseerd.

 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

 

PROJECT IN SRI LANKA -

ZONNEPANELEN VOOR REVALIDATIECENTRUM

 

Initiatief: Hellabeem

Start project: medio 2014

Partners: Wilde Ganzen en Hellabeem

Bijdrage: €1.775- 

In het zuiden van Sri Lanka in het dorpje Mahagodawatte is een revalidatiecentrum gelegen welke bestaat uit een school en een kinder tehuis wat zich richt op de opvang van 27 jongeren met een fysieke beperking. De leeftijd van deze jongeren varieert van 12 tot en met 24 jaar.

 

Zij verblijven ongeveer 2 tot 4 jaar in het centrum. In deze periode krijgen zij medische hulp (bijv. fysiotherapie) en worden zij ook opgeleid middels een vakopleiding. Het centrum biedt tevens onderwijs en opleiding aan gehandicapte jongeren welke woonachtig zijn in de buurt.

Door de vele stroomuitval valt het werk in het centrum vaak stil en komt de behandeling en opleiding van de gehandicapte jongeren stil te liggen. Met de aanschaf van zonnepanelen wordt de continuïteit van het centrum gewaarborgd.

 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

bottom of page