top of page

 

PROJECT IN THAILAND -

UITBREIDING BEROEPSOPLEIDING

 

InitiatiefStichting Thai Child Development

Start project: 2020

PartnerStichting Thai Child Development

Start project: 2021

Bijdrage: € 8.500

De Thai Child Development Foundation (TCDF) is een Nederlandse ANBI stichting en werkt in Thailand. De stichting is in 2004 opgezet met als doel Thaise kinderen te ondersteunen die buiten de reguliere zorg of het educatieve systeem vallen. Zonder ze uit huis te halen! Al naar gelang de individuele hulpvraag en een kind zijn of haar persoonlijke leefomstandigheden, kan dit steun zijn in de vorm van medische zorg, gezonde voeding en educatie. Er wordt nauw samengewerkt met de ouders van de individuele kinderen, de lokale scholen en de lokale medische instanties. 


Het ondersteunen van de studenten met een beperking is een meerjarenproject. De benodigde steun die een kind krijgt hangt af van zijn/haar beperking en leeftijd; de steun varieert van enkele jaren tot ‘levenslang’. De beroepsopleiding van TCDF is erop gericht om jongvolwassenen die wel de potentie hebben om te werken, te begeleiden naar zelfredzaamheid, zowel binnen hun eigen gezin, als in het dorp. De jongvolwassene creëert daarmee een eigen basis inkomen en is daarmee niet meer afhankelijk van anderen, bijvoorbeeld sponsoring door TCDF.

 
Net als in 2019 heeft The Thom Foundation besloten om ook in 2020 een (deel-)project van TCDF te ondersteunen. Dit keer betrof het de inrichting van lokalen voor een viertal beroepsopleidingen waardoor een professionaliseringsslag kan worden gemaakt. Het gaat in dit geval over de koksopleiding, de bakkersopleiding (koffie en thee maken), kunstnijverheid en zeep maken.

De vier lokalen krijgen een standaard inrichting met een aanrecht, wasbak, kasten en een tafel met 6 stoelen. Per beroepsopleiding zijn er specifieke benodigdheden zoals bijvoorbeeld een oven en kleine koelkast voor de bakkersopleiding. Daarnaast wordt er in de gemeenschappelijke ruimte een whiteboard, een beamer en scherm geplaatst. Ook wordt er van onze donatie lesmateriaal gekocht en ontvangen de jongeren een kleine startersvergoeding.

Invloed Corona

De pandemie had en heeft zeker ook Thailand een grote impact op alles en iedereen.  Niet alleen kwam de bouw van de extra klaslokalen tijdelijk stil te liggen, maar ook trok een Thaise sponsorgroep zich terug vanwege de economische impact door Covid-19. Deze sponsor zou niet alleen bouwmaterialen doneren, maar ook een klas- en productieruimtes bouwen met hun bedrijfsteams. Een deel van de bouw (palen en dak) was gelukkig al voor de pandemie gereed. 
Om de bouw af ​​te kunnen maken moest TCDF noodgedwongen op zoek naar een nieuwe sponsor.  Eind december 2020 meldde Wilde Ganzen hiervoor. De bouw is begin januari jl. hervat. De voorbereidingen voor het werken met de nieuwe educatieve materialen en het trainen van het team zijn gedurende lockdown zo goed als mogelijk doorgegaan. 


Het streven is om alles in mei 2021, het nieuwe Thaise schooljaar, gereed te hebben zodat de beroepsopleidingen in de nieuwe lokalen kunnen starten.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

 

PROJECT IN THAILAND -

EDUCATIE THAISE KINDEREN MET EEN BEPERKING

 

InitiatiefStichting Thai Child Development

Start project: maart 2019

PartnerStichting Thai Child Development

Start project: november 2019

Bijdrage: € 4.200

Al meer dan 15 jaar heeft de Stichting Thai Child Development Foundation (TCDF) duurzame

invloed op de levens van kansarme kinderen. TCDF zorgt dat er aangepaste medische zorg en

onderwijs beschikbaar is voor kinderen met lichamelijke handicaps, leerstoornissen of sociale

problemen. TCDF streeft naar het ontwikkelen van kracht en zelfredzaamheid en de kinderen zo

betere toekomstmogelijkheden te bieden. De activiteiten en het lesprogramma van de Speciale

School zijn gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van de leerlingen / studenten en ze

zo betere toekomstmogelijkheden te bieden. Door intensieve samenwerking met de families, 

verzorgers van de leerlingen, leraren in de scholen, medische hulpverleners en haar professionele

staf, streeft TCDF naar een beter gezondheids- en educatie systeem voor kinderen. 

Op de speciale school krijgen de kinderen met een beperking onderwijs, medische zorg en

sommigen ook beroepsopleiding. Het betreft zo’n 25 kinderen van vier tot begin 20 jaar; de

meeste kinderen zijn tussen de 10-16 jaar oud.

 

Persoonlijk lesplan 

  • Elke student heeft een persoonlijk lesplan en wordt waar mogelijk getraind en gestimuleerd op het gebied van: 

  • Educatieve ontwikkeling: lezen en schrijven 

  • Emotionele ontwikkeling: werken en leren in teamverband, rollenspel, zorg voor anderen, verzorging van dieren, persoonlijke begeleiding, betrokkenheid van familie leden, sociaal correct gedrag enz. 

  • Fysieke ontwikkeling: fysiotherapie, yoga, team sport, spelletjes enz. 

  • Dagelijkse vaardigheden: zelfstandigheid met betrekking tot persoonlijke verzorging, lezen, schrijven, computer gebruik, zelfstandig wonen, oriëntatie en de weg weten buiten de eigen omgeving, fietsen, telefoongesprekken voeren enz. 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

TCDF.png

 

PROJECT IN THAILAND -

AANSCHAF HULPMIDDELEN KINDEREN

 

InitiatiefStichting Thai Child Development

Start project: najaar 2010

PartnerStichting Thai Child Development

Geplande Oplevering: eind 2011

Bijdrage: € 5.000

Al meer dan 15 jaar heeft de Stichting Thai Child Development Foundation (TCDF) duurzame invloed op de levens van kansarme kinderen. TCDF zorgt dat er aangepaste medische zorg en onderwijs beschikbaar is voor kinderen met lichamelijke handicaps, leerstoornissen of sociale problemen. TCDF streeft naar het ontwikkelen van kracht en zelfredzaamheid en de kinderen zo betere toekomstmogelijkheden te bieden. De activiteiten en het lesprogramma van de Speciale School zijn gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van de leerlingen / studenten en ze zo betere toekomstmogelijkheden te bieden. Door intensieve samenwerking met de families, verzorgers van de leerlingen, leraren in de scholen, medische hulpverleners en haar professionele staf, streeft TCDF naar een beter gezondheids- en educatie systeem voor kinderen.

 

Op de speciale school krijgen de kinderen met een beperking onderwijs, medische zorg en sommigen ook beroepsopleiding. Het betreft zo'n 25 kinderen van vier tot begin 20 jaar; de meeste kinderen zijn tussen de 10-16 jaar oud.

 

Elke student heeft een persoonlijk lesplan en wordt waar mogelijk getraind en gestimuleerd op het gebied van:

  • Educatieve ontwikkeling (lezen en schrijven).

  • Emotionele ontwikkeling (werken en leren in teamverband, rollenspel, zorg voor anderen, verzorging van dieren, persoonlijke begeleiding, betrokkenheid van familie leden, sociaal correct gedrag, et cetera).

  • Fysieke ontwikkeling (fysiotherapie, yoga, team sport, spelletjes, et cetera).

  • Dagelijkse vaardigheden (zelfstandigheid met betrekking tot persoonlijke verzorging, lezen, schrijven, computer gebruik, zelfstandig wonen, oriëntatie en de weg weten buiten de eigen omgeving, fietsen, telefoongesprekken voeren, et cetera).

  • Beroepstraining (beroepstraining op onze zorgboerderij, in het restaurant van TCDF, rekenen, omgaan met geld en budget, sparen, et cetera).

De beroepsopleiding biedt in de praktijk verschillende mogelijkheden. Als de jongvolwassenen met

een beperking potentie hebben om te werken dan kunnen ze bij de stichting blijven werken, maar de

beroepsopleiding is er vooral op gericht om in hun eigen gezin en dorp zelfredzaam te worden en te

zijn. De doelstelling is dat de jongvolwassene echt een inkomen kan verdienen en zo ook kan

bijdragen in het gezin.

 

Van de totale kosten van het project neemt The Thom Foundation 5.000 euro voor haar rekening

waarvoor educatief materiaal voor de beroepsopleiding is aangeschaft.

 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

Thailand-beroepsopleiding.png

Jongeren van de beroepsopleiding

 

PROJECT IN THAILAND -

ZIEKENZAAL IN MAE TAWO

 

Initiatief: DPRN

Start project: april 2010

Partner: DPRN

Geplande oplevering: najaar 2010

Bijdrage: € 5.000

In het noorden van Thailand, bij de Birmese grens leven veel vluchtelingen afkomstig van de Karen stam. Door de aanhoudende gewelddadigheden en de onveilige situatie voor de Karen zijn zij vanuit Birma gevlucht naar Thailand.

 

Door de Thaise regering worden zij amper opgevangen dus de omstandigheden waaronder zij leven zijn niet florissant. Het zijn vooral de kinderen die lijden onder deze erbarmelijke omstandigheden.

kinderenweeshuis.png

Kinderen van het weeshuis

thailandvoltooid.png

Recentelijk is The Thom Foundation een samenwerking aangegaan met de stichting Displaced Persons Response Network die de opvang van de Karen zowel in Thailand als in Birma probeert te ondersteunen. Zij doen dit middels het bouwen van scholen, een weeshuis en allerlei andere soorten van hulp.

Op het verzoek van DPRN heeft The Thom Foundation de bouw van een ziekenzaal gefinancierd. Deze ziekenzaal maakt deel uit van een reeds bestaand weeshuis. In de oude situatie verbleven zieke kinderen tussen de gezonde kinderen in het weeshuis. Dit vergrootte de kans op besmetting en bemoeilijkte de verpleging van de zieke kinderen.

Met de bouw van de ziekenzaal kunnen de zieke kinderen afzonderlijk worden opgevangen en verpleegd.

De bouw van de ziekenzaal (zie foto) is in januari 2011 afgerond. Met het geld dat de Heilig Hartkerk in Hilversum heeft opgehaald (september 2010) is de ziekenzaal voorzien van een goede inrichting, inclusief medicijnen.

 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

Bouw ziekenhuis geheel voltooid

bottom of page