top of page

 
PROJECT IN TOGO - 
HULP VOOR KINDEREN EN JONGEREN MET EEN HANDICAP 

 

Initiatief: Liliane Fonds

Bijdrage€17.291

PartnerAssociation des Parents et Amis des Personnes Encéphalopathes (APAPE)

Geplande uitvoering: 2022 - 2023

Dit project is in samenwerking met het Liliane Fonds. Liliane Fonds steunt kinderen en

jongeren met een beperking (lichamelijk, verstandelijk en/of geestelijk) in

ontwikkelingslanden met als doel dat zij zo volwaardig mogelijk mee kunnen doen in de

maatschappij.

Meer dan de helft van de bevolking in Togo leeft onder de armoedegrens. Kinderen en

jongeren met een handicap uit arme gezinnen ondervinden veel problemen in het

dagelijks leven. Veel jongeren hebben bijvoorbeeld geen geboorteakte. Zonder

geboorteakte krijg je geen diploma en zonder diploma heb je geen kans op werk.

Scholen, openbare gebouwen, markten etc. zijn niet of heel moeilijk toegankelijk voor

kinderen en jongeren met een handicap. Kinderen en jongeren met een handicap

ondervinden ook veel problemen die te maken hebben met afwijzing en/of buitensluiting

in de gemeenschap of in de maatschappij .

Het doel van dit project is dat 50 kinderen en jongeren met een handicap  worden ondersteund door een lokale partnerorganisatie van het Liliane Fonds (APAPE). De ondersteuning wordt gegeven aan kinderen en jongeren met een beperking en hun familie. Meer dan 20 kinderen krijgen fysiotherapie om het grijpen en vasthouden te oefenen zodat het kind bijvoorbeeld zelfstandig kan eten of zichzelf kan aankleden. Kinderen die een misvormde voet hebben krijgen een aangepaste schoen zodat het lopen gemakkelijker gaat. Ook krijgen kinderen een neurologisch onderzoek of medicijnen om epileptische aanvallen tegen te gaan. Kinderen en jongeren met een handicap worden toegelaten op school en krijgen indien nodig aangepast lesmateriaal. Een aantal jongeren krijgen een beroepsopleiding. Zo zijn er dove leerlingen die in opleiding zijn voor naaister, kapper of schoenmaker. Dit  zorgt er voor dat deze jongeren zo volwaardig mogelijk meedoen in de maatschappij!

 

APAPE is (één van de) de partnerorganisaties van het Liliane Fonds en voert het bovenstaande programma uit. Zij zijn werkzaam vanuit Lomé, de hoofdstad van Togo. De missie van de organisatie is het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen met een beperking. De hulp die ze krijgen, sluit aan op hun behoeften. APAPE werkt met lokale mensen, middelen en voorzieningen en de kinderen en hun ouders kunnen terecht bij hulpverleners in hun eigen omgeving. Er is een revalidatiecentrum en een school

in de buurt waar APAPE een nauwe samenwerking mee heeft. APAPE heeft 10 medewerkers in

dienst die verantwoordelijk zijn voor het programma gezondheid, scholing, werk en inkomen en

sociale inclusie. Zij doen hun werk vanuit een persoonlijke betrokkenheid en gedrevenheid om zich

in te zetten voor de kinderen met de rotsvaste overtuiging dat elk kind recht heeft op een beter

bestaan.

In Mei 2023, hebben wij een update grekregen van het Liliane Fonds met een overzicht van de

project besteding. Deze vind u hier.  

 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

TF1.png
TM2.jpg
bottom of page