top of page

 
PROJECT IN ZUID-AFRIKA -
GESPECIALISEERD ZORG CENTRUM
 

Geplande uitvoering: 2023

Bijdrage: € 5.000-

Beudene Daycare is een 25 jaar oude non profital organisatie in Bloemfontein, wat opgezet is door Beulah van Aswegen, afgestudeerd arbeidstherapeut. Haar droom is om gehandicapte kinderen op te vangen in een gespecialiseerd dag-care centrum.

Het centrum zorgt dat werkende ouders en ouders zonder inkomsten hun gehandicapte kind kunnen plaatsen en dat deze kinderen de mogelijkheid hebben om psychische en emotionele vaardigheden kunnen ontwikkelen door therapeutische interventie, stimulatie en integratie in de gemeenschap.

Vanuit de Stichting Eye For Others kregen wij het verzoek om een bijdrage te leveren in het vervangen van de ramen van het complex.

Bij een controle door de overheid werd het huidige glas afgekeurd en diende dit vervangen te worden door veiligheidsglas.

Gelet op de urgentie van de aanvraag en het belang voor de kinderen van Beudence Daycare heeft The Thom Foundation besloten deze kosten voor hun rekening te nemen.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met The Thom Foundation.

 
PROJECT IN ZUID-AFRIKA -
BEROEPSTRAININGEN IN TOWNSHIPS 

Initiatief: Tjommie Foundation

Bijdrage: € 6.940,-

Start project: Mei 2023

In de townships in Zuid-Afrika is nauwelijks aandacht, zorg en onderwijs voor gehandicapte kinderen. Stimulering van de mogelijkheden die deze kinderen nog hebben waardoor ze een actieve plaats in hun directe omgeving kunnen krijgen, maakt het voor hen en hun verzorgers mogelijk dat recht wordt gedaan aan hun bestaan.

 

Momenteel krijgen de 69 kinderen/jongeren in het Disability Care programma dag- en thuiszorg gericht op de verbetering van hun dagelijks functioneren, waarvan 31 kinderen <18 jaar. Het vaste team bestaat uit een Occupational Therapist (behandelend therapeut) en drie gemeenschap zorgwerkers.

De deelnemers zijn onderverdeeld in twee groepen, de Cerebrale Parese (CP)-groep en de Intellectuele stoornis (II)-groep. De CP-groep wordt beschouwd als de meest kwetsbare groep en krijgt vooral thuiszorg. De II groep (47 kinderen waarvan 15 kinderen <18 jaar) komt vijf keer per week naar het centrum. Ze worden opgehaald met het busje (bakkie) van het centrum. De kinderen volgen praktische beroepsopleidingen (bakken, timmeren, borduren en tuinieren). Er zijn twee docenten/begeleiders die de kinderen de benodigde technieken en vaardigheden leren.

 

Deze beroepsvaardigheden bereiden hen voor op het leven na het centrum. Ze zullen onafhankelijk zijn en het zal hun integratie in de gemeenschap vergemakkelijken. Een deel van de groep wordt naar zelfstandigheid geholpen middels werk of een bedrijfje. Bovendien stroomt jaarlijks een aantal kinderen door naar een reguliere school.

Kosten zijn ter dekking van beroepskrachten (timmerman, handvaardigheid) en materialen.

 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

 
PROJECT IN ZUID-AFRIKA -
REGENBOOGPROJECT

InitiatiefStichting Eye for Others

Bijdrage: € 2.000,-

Start project: september 2016

Geplande uitvoering: december 2016

Het Regenboogproject wordt gerealiseerd in Ritchie, dat in de Karoo ligt, het armste deel van Zuid-Afrika.

In dit project werken Nederlandse vrijwilligers samen met de gemeenschap van Ritchie, lokale en regionale organisaties om directe hulp te bieden de leefomstandigheden van de lokale bevolking te verbeteren.

Dit gebeurt door een leegstaand en vervallen schoolgebouw op te knappen (de Twee Rivieren School) tot een gemeenschapscentrum met verschillende voorzieningen dat zich op een terrein van 10 hectare bevindt.

 

Het project haalde de kranten en de opgeknapte school werd geopend door de 

ambassadeur van Zuid-Afrika, mevrouw Marisa Gerards. Sindsdien worden de opgeknapte

ruimtes gebruikt voor de dagopvang van jonge kinderen die nog niet naar school gaan en

die hier dagelijks twee maaltijden krijgen en kunnen spelen en leren. Een boer uit Ritchie

heeft zich erop toegelegd met zijn busje elke ochtend de kinderen thuis op te halen, ze

naar het centrum te  brengen en ze in de middag weer thuis te brengen.

De overige ruimtes zijn bestemd voor activiteiten met andere doelgroepen, bijvoorbeeld

voor dagbesteding voor gehandicapte jongeren en noodopvang voor kinderen en

jongeren die te maken hebben met huiselijk geweld of seksueel misbruik. Op het

buitenterrein worden enkele sportfaciliteiten gerealiseerd als bezigheid voor groepen

jongeren die anders de criminaliteit opzoeken en zullen er kleine

werkgelegenheidsprojecten worden opgezet.

 

The Thom Foundation is gevraagd de kosten van de bouw van een aangepaste badkamer (bad en aangepast toilet) voor de gehandicapte kinderen voor haar rekening te nemen. Alles is hierdoor bereikbaar voor rolstoelen en er is voldoende ruimte voor helpers. Het project is in december 2016 afgerond.

 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

regenboogproject-ZA-2.jpg

Kinderen in Ritchie

 

PROJECT IN ZUID-AFRIKA -

CRÈCHE IN PORT SHEPSTONE

 

Initiatief: Jongeren Hervormde Kerk Loosdrecht

Bijdrage: € 2.500,-

Project periode: 21 juli - 11 augustus 2011

In de periode van 21 juli tot 11 augustus 2011 is er een groep jongeren van de Hervormde Kerk in Loosdrecht afgereisd naar Zuid-Afrika met het doel om daar een crèche te bouwen. In hun aanvraag voor onze steun schreven zij:

 

"Momenteel komen alle (wees)kinderen van de omgeving naar een plaatselijke mevrouw toe die haar huis heeft opgeofferd voor het opvangen van weeskinderen. Met dit project willen wij een geheel nieuwe crèche/dagopvang opzetten, inclusieve begeleiding tijdens vrijetijdsbesteding, onderwijs, verpleging en directe opvang van weeskinderen."

 

Op ons verzoek heeft één van de jongeren een kort verslag gemaakt: "Van 21 juli tot 11 augustus

zijn wij (23 loosdrechtse jongeren) naar Zuid-Afrika gegaan om daar ontwikkelingswerk te

kunnen doen. Ons hoofdproject was het bouwen van een crèche voor Princess. Deze vrouw

zorgt dagelijks voor een groot aantal kinderen. Dit deed zij in haar eigen huis in Port Shepstone.

Haar huis was echter te klein voor zoveel kinderen.

 

Toen wij daar aankwamen was het heel slecht weer en konden we met eigen ogen zien dat

inderdaad niet alle kinderen in haar huis pasten. Vanwege het slechte weer konden wij de

eerste twee dagen nog niet beginnen met de bouw van de crèche.

Hierna werd het droog weer en konden we beginnen. Al vrij snel stonden de muren met

raamkozijnen erin overeind. Ook hebben we de basis voor het dak gemaakt. Hierna hebben

wij het project overgedragen aan onze opvolgers. Zij hebben de bouw afgerond. De bouw van

de crèche hebben wij mogelijk kunnen maken dankzij de gift van The Thom Foundation.

Tevens hebben we een school bezocht, voedsel uitgedeeld, zieken bezocht en bij crèches langsgeweest. Dit waren ook hele bijzondere ervaringen. Fijn dat The Thom Foundation ons wilde steunen met dit project."

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met The Thom Foundation.

crechezuidafrika.png

Feestelijk interieur van de nieuwe crèche

 

PROJECT IN ZUID-AFRIKA -

AANSCHAF SCHOOLBUS JOHANNESBURG

 

InitiatiefStichting Ikusasa

Partner: Coronation Training Centre

Start project:2009

Geplande uitvoering: medio 2011

Bijdrage: € 4.530,-

Het Coronation Training Centre in Newlands, een township van Johannesburg, is opgericht in 1973 naar aanleiding van het feit dat er in de wijde omtrek van het township geen onderwijsinstelling was voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Hierdoor konden deze kinderen niets leren en moesten zij overdag vaak aan hun lot worden overgelaten als de ouders gingen werken. Het doel van deze school is de kinderen te leren op een praktisch manier zoveel mogelijk zelfstandigheid bij te brengen zodat zij zich later zelf kunnen redden in de maatschappij. Om de kinderen veilig naar school te kunnen brengen wordt gebruikgemaakt van twee schoolbussen.

 

Het project is gestart in november 2009 en is opgezet vanwege technische problemen met de twee zeer oude schoolbussen. De kinderen zijn voor het vervoer naar en van school de bus afhankelijk. De ouders kunnen hen niet brengen en openbaar vervoer is voor deze kinderen niet geschikt. De doelgroep bestaat uit 150 leerlingen in de leeftijd van 6-21 jaar, allen afkomstig uit zeer arme gezinnen.

 

Mede door de donatie van The Thom Foundation wordt de aanschaf van de tweede schoolbus gerealiseerd, waardoor 75 leerlingen met een beperking dagelijks weer veilig van en naar school worden gebracht.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met The Thom Foundation.

bottom of page