PROJECT IN GUATAMALA -

MELKPROJECT

 

Initiatief: Tess Unlimited 

Bijdrage: € 2.500

Start Project: december 2020

Oplevering: -

Ook in Guatemala ondervindt de bevolking veel hinder van Covid-19. De grenzen zijn (grotendeels) gesloten, reizen binnen de landsgrenzen is niet toegestaan, er is een avondklok ingesteld en bijna alle sociale en maatschappelijke activiteiten zijn opgeschort. Enkel de essentiële voorzieningen zijn beschikbaar. 

 

Tess Unlimited is al jaren actief in Guatemala. De stichting is genoemd naar Tessa de Goede, een Nederlandse vrouw die tijdens een reis over de wereld, verliefd werd op het land Guatemala en de bevolking. Tijdens haar verblijf ging Tessa als vrijwilligster werken in een ziekenhuis met kindjes die geboren waren met schisis, een aangeboren afwijking waarbij de lip en in veel gevallen ook het gehemelte niet volledig zijn gesloten. In Nederland staat deze afwijking bekend als een ‘hazenlip’ en/of ‘open gehemelte’. Sinds 2008 zijn Tessa en haar stichting voltijds bezig om deze kinderen te helpen.
Tess Unlimited is actief op meerdere vlakken: ze financieren operaties, logopedie,
psychologische begeleiding,

tandheelkundige zorg en melkprojecten. 

 

Het melkproject is een essentieel onderdeel binnen Tess Unlimited. Bijna 98% van pasgeboren kinderen lijdt aan

ondervoeding. Naast het niet kunnen drinken aan de borst zijn ouders in arme gebieden vaak niet in staat om te

betalen voor flesvoeding. Omdat deze kinderen niet op het juiste gewicht zitten, maken ze geen kans op een

operatie. Het melkproject doorbreekt deze vicieuze cirkel. Dit gebeurt door het verschaffen van melk, vitamines

en medicijnen. Ook krijgt iedere baby een speciale Haberman drinkfles en wordt aan ouders uitgelegd hoe ze

deze het beste kunnen gebruiken.

De realiteit en impact van een melkproject gaat verder dan het klaarstomen van kinderen voor een operatie.

In een groot aantal gevallen opent de opname van een kind in het project niet alleen de deur naar een operatie, maar redt de melk ook het leven van dit kind.

In het melkproject worden gemiddeld 300 kinderen per jaar voorbereid op hun operatie. Omdat deze kinderen eerst op het juiste gewicht moeten komen, zitten ze gemiddeld 3 maanden in het melkproject vóórdat ze hun operatie krijgen. Na de operatie is het van belang dat ze goed kunnen revalideren en niet meteen afvallen. De meeste kinderen worden daarom nogmaals 2 maanden voorzien van melkpoeder. 

The Thom Foundation heeft de kosten op zich genomen om 10 kinderen 5 maanden van melk te voorzien. Hiermee was een bedrag gemoeid van 2.500 euro.

Invloed Corona

Het was in 2020 niet mogelijk om het melkproject op dezelfde manier uit te voeren als voorheen, waarbij

grote groepen samenkwamen om hun kinderen/baby’s te wegen en te voorzien van melk en speciale

drinkflessen. De planning voor de hulp aan de kinderen die geholpen zouden worden moest aangepast

worden en ook het aantal kinderen dat geholpen moest worden nam toe. Dit had enerzijds te maken met

het niet door kunnen gaan van de operaties als gevolg van Corona en anderzijds omdat veel families

economisch getroffen werden door het virus. Hierdoor hadden ze minder financiële middelen voor

bijvoorbeeld deze relatief dure melk. Tess Unlimited heeft The Thom Foundation terugkoppeling na

afronding van het project. De ondervoede kinderen verkeerden allen in goede gezondheid!  

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.

Guatamala.png
Guatamala 2.png

 

 PROJECT IN GUATAMALA -

ONDERWIJSPROGRAMMA

 

Initiatief: StartUp4Kids 

Bijdrage: € 3.475,70

Start Project: 2019

Oplevering: 2020

StartUp4kids wil wereldwijd sociaal achtergestelde kinderen extra scholing bieden om ze te helpen zich te ontplooien en kansen te benutten. Zij doen dit door het bewezen effectieve en professionele lesprogramma van Aflatoun aan te bieden aan kinderen binnen het basisonderwijs zodat hun kennis, zelfvertrouwen en bewustwording vergroot. The Thom Foundation heeft al eerder een project gesteund met StartUp4Kids. 

 

Het project bereikt minimaal 450 kinderen bereiken met onderwijsprogramma op vier verschillende scholen/centra in Quetzaltenango en 1 in San Pedro la Laguna. De lessen worden gegeven door lokale leraren en het project wordt gecoördineerd door éen lokale supervisor. 

De directe doelgroepen in dit project  zijn kinderen met een lichamelijke beperking, kinderen uit achterstandswijken, urbane reguliere basisschoolkinderen en kwetsbare inheemse kinderen uit rurale gemeenschappen. 

 

Beoogde resultaten: Verwacht wordt dat er in 2019 minimaal 450 kinderen aanvullend worden geschoold binnen het programma en er aanvullende werkgelegenheid wordt gecreëerd voor 23 lokale leraren en 1 lokale supervisor binnen vijf verschillende scholen/centra. 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.