top of page

 
PROJECT IN ZIMBABWE -
SPORTPROGRAMMA GEHANDICAPTE KINDEREN IN MUTARE

 

Initiatief: Stichting Sport 4 Socialisation

Start project: april 2010

Partner: Wilde Ganzen

Geplande uitvoering: najaar 2010

Bijdrage: € 9.500

Zimbabwe is een land dat in een diepe crisis verkeert. De inflatie was tot voor kort letterlijk miljoenen procenten. Nu het land is overgegaan op een dollar- en rand-economie krabbelt het langzaam overeind.

De situatie voor kinderen met een beperking is in deze financiële crisis nog moeilijker geworden. Ouders weten niet hoe ze met kinderen met een beperking moeten omgaan. Sommige kinderen worden uit schaamte verstopt en komen nooit buiten.

 

De helft van de kinderen met een beperking gaat niet naar school of leert ook niets van de ouders. Soms worden kinderen mee de straat op genomen om te bedelen. Daarnaast is er een traditioneel geloof dat kinderen met een beperking zo geboren zijn omdat de moeder is behekst. In dit soort gevallen verlaat de vader vaak het gezin en staat de moeder met de zware zorglast voor een kind met een beperking er alleen voor.

 

De Sport 4 Socialisation wil kinderen met een beperking in Mutare uit hun isolement halen

door ze wekelijks sportactiviteiten aan te bieden en de ouders hierin te betrekken. Sport 4

Socialisation streeft er naar dat alle kinderen met een beperking bij de organisatie geregistreerd

staan. Er zijn al 419 kinderen geregistreerd. Honderdvijftig kinderen doen al wekelijks mee met

de activiteiten. Ze streven naar 260 deelnemers.

TTF steunt dit project. Van de steun worden sportmaterialen gekocht en de ouders van de 260

kinderen met een beperking worden getraind in het omgaan met kinderen met een beperking

en in het begeleiden van de sportactiviteiten. Ook wil Sport 4  Socialisation bemiddelen om

voor deze kinderen toegang tot onderwijs te verkrijgen.

Sport 4 Socialisation gaat elke dag een andere sloppenwijk in voor verschillende activiteiten.

Elke week komen kinderen bij elkaar voor de activiteiten. Er zijn voorlichtingsactiviteiten in de

wijken. Er zijn Parent Support Groups gestart waarin gesprekken over problemen worden gehouden en fysiotherapie wordt gegeven. Omdat deze wijken slechte wegen hebben is een goede auto nodig om de doelgroep te kunnen bereiken. TTF droeg bij om zo een benodigde auto aan te schaffen, waardoor het sport- en ontwikkelingsprogramma voor 260 kinderen met een beperking goed kan draaien.

TTF steunt dit project omdat kinderen met een beperking een extra kwetsbare doelgroep vormen, die onze steun goed kan gebruiken.

 

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met The Thom Foundation.

zimbtwo.png

Kinderen aan het sporten

bottom of page